MEGHÍVÓ

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 27. (kedd) napi testületi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem

Ideje: 18:00 óra

Napirend előtt
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

1.) Tájékoztató az Európai Unió 2014 - 2020. közötti támogatási politikájáról. -Felkészülés a pályázati források lehívására, illetve a település főbb fejlesztési céljainak meghatározására
Előadók: Kovács Balázs szakértő Dexinvest Magyarország Kft., Kovács Szabolcs jegyző

2.)Pannonhalma Város Önkormányzatának 2013. I. féléves beszámoló
Előadó: Auerné Tolnai Klára pénzügyi vezető

3.) Pannonhalma Város Önkormányzat 2013.évi költségvetését megállapító 3/2013 (II.27) rendeletének módosítása
Előadó: Auerné Tolnai Klára pénzügyi vezető

4.)Beszámoló a Város rehabilitációs projekt jelenlegi állásáról 
Előadó: Papp László műszaki ellenőr 

5.) Beszámoló az Óvoda (régi Leányiskola) épületrészének felújítási munkálatairól 
Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Papp László 

6.) A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Dózsa György utcai buszmegálló építésével kapcsolatos beadványának ismertetése. Beszámoló az eddigi tervezési munkálatokról
Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Béres Gábor tervező Pro Pervium Mérnöki Iroda

7.) Serfőző Márián önkormányzati lakás iránti kérelme
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

8.) Tájékoztatás az Esélyegyenlőségi Programról
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Pannonhalma, 2013. augusztus 15.


polgármester