MEGHÍVÓ

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. (csütörtök) napi testületi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem
Ideje: 17:00 óra

Napirend előtt
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 
Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

NAPIREND

1.) A Játék-Vár Óvoda pedagógia program módosításának és továbbképzési tervének megvitatása
Előadó: Kapovitsné Tamás Csilla intézményvezető

2.) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2009.(II.25.) számú rendelet módosítása
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

3.) A szociális célú tűzifa támogatás rendjéről szóló 19/2013.(XI.26.) számú rendelet módosítása
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

4.) A Termál projekt Szindikátusi Szerződés érvényesítésével kapcsolatos ügyvédi állásfoglalás ismertetése
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

5.) Szociális Bizottság
Előadó: Szilágyi Kemál elnök

Pannonhalma, 2013. december 11.

Bagó Ferenc 
polgármester