MEGHÍVÓ

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 26. (kedd) napi testületi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem

Ideje: 18:00 óra

Napirend előtt
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadó: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

Napirend

1./Pannonhalma Város Önkormányzatának 3 évre szóló, középtávú terve
Előadó: Auerné Tolnai Klára pénzügyi csoportvezető

2./Pannonhalma Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet tervezetének  2. fordulós megvitatása
Előadó: Auerné Tolnai Klára pénzügyi csoportvezető

3./Pannonhalma Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(II.29.) rendelet módosítása
Előadó: Auerné Tolnai Klára pénzügyi csoportvezető

4./Tag delegálása a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

5./Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

6./Beszámoló az oktatási intézmény felújításával kapcsolatosan a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.-vel és a Nemzeti Adó és Vámhivatallal folytatott egyeztetésekről és azok eredményeiről
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

7./A Fekete István Óvoda (Veszprémvarsány) Alapító Okiratának módosítása
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

8./A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 17/2011. (VIII.31.) rendelet módosítása
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Zárt ülés keretében

9./ Szociális Bizottság Beszámolója
Előadó: Szilágyi Kemál elnök

Pannonhalma, 2013. február 19.


polgármester