MEGHÍVÓ

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29. (kedd) napi testületi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem

Ideje: 18:00 óra

Napirend előtt
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadó: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

Napirend

1./A Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszerének üzemeltetésére vonatkozó ajánlat ismertetése.
Előadó: Tóth Tamás MOD Kft., Kovács Szabolcs jegyző

2./Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása.
Előadó: Auerné Tolnai Klára pénzügyi csoportvezető

3./Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(II.29.) rendelet módosítása.
Előadó: Auerné Tolnai Klára pénzügyi csoportvezető

4./A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő használati jogot alapító szerződés tervezetének megvitatása.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

5./A Polgármesteri Hivatal jövőbeli szervezeti felépítésére vonatkozó javaslat ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

6./A házasságkötésről és a bejegyzett élettársi kapcsolatok szolgáltatási díjairól szóló 24/2012 (X.30.) rendelet módosítása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

7./Az egyéb családi események szolgáltatási díjairól szóló rendelet megvitatása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

8./A Zalka Máté utca új nevének meghatározása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Zárt ülés keretében

9./ Szociális Bizottság Beszámolója
Előadó: Szilágyi Kemál elnök

Pannonhalma, 2013. január 22.


polgármester