MEGHÍVÓ

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. (hétfő) napi testületi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem

Ideje: 19:00 óra

Napirend előtt
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 
Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

1.) Beszámoló az oktatási intézmény felújításával kapcsolatos garanciális javításokról és a projekt Pannonhalma Város Önkormányzatának történő átadásáról.
Előadó: Németh Tamás projektkoordinátor 

2.) A Szent Márton Járóbeteg Központ jegyzett tőke- saját tőke helyzetének ismertetése.
Előadók: Kovács Szabolcs jegyző, dr. Török Péter ügyvezető

3.) Beszámoló a városrehabilitációs projekt jelenlegi állásáról.
Előadó: Papp László műszaki ellenőr 

4.) A Radnóti Miklós Általános Iskola és AMI intézményvezetői pályázatára beérkezett pályázati anyag véleményezése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

5.) Beszámoló a óvodai csoportbővítés miatt a volt "Leányiskola" épületrészének felújítási, tervezési munkálatainak jelenlegi állásáról.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző 

6.) Écs község önkormányzat bölcsődei megállapodás felmondása
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Pannonhalma, 2013. június 19.                           

Bagó Ferenc sk.
polgármester