MEGHÍVÓ

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28. (kedd) napi testületi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem

Ideje: 18:00 óra

Napirend előtt
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

1.) Hulladékgazdálkodásról szóló 24/2010. (XII.30.) rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: dr. Szabó György aljegyző 

2.) Pannonhalma Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetését megállapító 1/2013. (I.30.) rendelet módosítása
Előadó: Auerné Tolnai Klára Pénzügyi Csoport vezetője 

3.) A pannonhalmi Bajcsy-Zsilinszky u. 25. illetve a Dallos Sándor u. 2. szám alatti a Pannonhalmi Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonát képező ingatlanok ajándékozási szerződésének ismertetése, megvitatása 
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző 

4.)Tájékoztató a városrehabilitációs projekt jelenlegi állásáról 
Előadók: Papp László műszaki ellenőr, Kovács Szabolcs jegyző 

5.) Beszámoló a Cseidervölgy utca felújításával kapcsolatos munkálatokról
Előadó: Bagó Ferenc polgármester 

Zárt ülés keretében

6.) Szociális Bizottság beszámolója
Előadó: Szilágyi Kemál elnök

Pannonhalma, 2013. május 22.


polgármester