MEGHÍVÓ

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29. (kedd) napi testületi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem
Ideje: 18.00 óra

Napirend előtt
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 
Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

NAPIREND

1.) Beszámoló a „Retró Majális" városi rendezvény előkészítő munkálatairól
Előadó: Horváth Roland a Kazinczy Ferenc Művelődési Ház igazgatója

2.) A Tourinform Iroda vezetői állásra beérkezett pályázati anyagok ismertetése, a pályázók meghallgatása. A Tourinform Iroda áthelyezésével kapcsolatos feladatok megbeszélése.
Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

3.) Beszámoló a város turisztikai kiadványának és turisztikai koncepciójának előkészítő 
munkálatairól.
Előadók: Vas Gábor alpolgármester, Kovács Szabolcs jegyző

4.) A térfigyelő kamerarendszer kiépítésének jelenlegi állapotáról szóló beszámoló
Előadó: Huszár Levente és Papp László a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjai

5.) Pannonhalma Város Önkormányzatának az Önkormányzati lakások és helységek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 3/2010.(II.24.) rendelet módosítása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

6.) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2014.(I.28.) rendelet módosítása. A Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési rendjének meghatározása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

7.) Tájékoztató a településrendezési terv módosításának jelenlegi állásáról. Beérkezett lakossági igények ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

8.) Dr. Stefán Gábor kérelme az önkormányzat tulajdonában álló pannonhalmi 1171/10 hrsz-ú ingatlan bérletére.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Zárt ülés:
9.) Szociális Bizottság beszámolója
Előadó: Szilágyi Kemál elnök

Pannonhalma, 2014. április 18.

Bagó Ferenc sk.
polgármester