MEGHÍVÓ

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 26. (kedd) napi testületi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem
Ideje: 18.00 óra

Napirend előtt

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

1.) Pannonhalma Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló beszámoló ismertetése. 
Előadó: Auerné Tolnai Klára Pénzügyi Csoport vezetője

2.) A közterületek elnevezésének szabályairól szóló rendelet megalkotása. 
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

3.) A "Pannonhalma" név felvételéről és használatáról szóló rendelet megalkotása. 
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

4.) A Helyi Választási Bizottság tagjaink és póttagjainak megválasztása. 
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

5.) A Fő téren található vendéglátó terasz hasznosítására vonatkozó pályázati kiírás megvitatása. 
Előadók: Kovács Szabolcs jegyző, dr. Szabó György aljegyző

6.) A Pannon-Red Bt. (Szabadság tér 23.) közterület használat iránti kérelmének ismertetése. 
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

7.) dr. Tóth Béla (9200 Mosonmagyaróvár, Vízpart utca 35) ingatlanvásárlás iránti kérelmének ismertetése. 
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

8.) Beszámoló a Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal munkájáról. 
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Pannonhalma, 2014. augusztus 19.

Bagó Ferenc sk.
polgármester