1/2014.(I.28.)
 
  Pannonhalma Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
2/2014.(I.28.)  A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról
3/2014.(I.28.)  A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról
4/2014.(I.28.)  Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

5/2014.(II.25.)
 
A Pannonhalma Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről

6/2014.(II.25.)
 
  Pannonhalma Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014.(I.28.) rendelet módosításáról

7/2014.(II.25.)
 
A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2009.(II.25.)

8/2014.(III.25.)
 
2013. évi költségvetésének zárszámadásáról és a pénzmaradvány jüváhagyásáról

9/2014.(III.25.)
 
A személyes kondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

10/2014.(III.25.)
 
 Pannonhalma Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014.(I.28.) rendelet módosításáról

11/2014.(IV.29.)
 
Az önkormányzati lakások és helységek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 3/2010.(II.24.)

12/2014.(IV.29.)
 
 Pannonhalma Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014.(I.28.) rendelet módosításáról

13/2014. (VI.25.)
 
A Pannonhalma Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének 5/2014.(II.25.) rendelet módosításáról

14/2014. (VI.25.)
 
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról szóló 7/2013.(IV.3.) rendelet módosításáról
15/2014.(VIII.27.) A közterületek elnevezéséről és a házszámok megállapításának szabályairól  
16/2014. (X.01.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító 5/2014.(II.26.) rendelet módosításáról
17/2014.(XI.12) Pannonhalma Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014.(I.28.) rendelet módosításáról
18/2014.(XI.12) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről
19/2014.(XII.12) Az önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító 5/2014.(II.26.) rendelet módosításáról
20/2014.(XII.12) A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkosási közszolgáltatásról
21/2014.(XII.12) A köztemető használatának rendjáről és a temetkezési tevékenységről szóló 12/2004.(VI.01.) rendelet módosításáról