MEGHÍVÓ

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 10. (hétfő) napi rendkívüli testületi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem
Ideje: 18.00 óra

NAPIREND

1.) A Pannonhalmi Játék- Vár Óvoda és Bölcsőde épületének felújítására kiírt pályázati lehetőség ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Pannonhalma, 2014. február 3.

Bagó Ferenc sk.
polgármester