MEGHÍVÓ

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 28. (kedd) napi testületi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem
Ideje: 18.00 óra

Napirend előtt
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

NAPIREND

1.) Pannonhalma Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet megvitatása.
Előadó: Auerné Tolnai Klára pénzügyi csoportvezető

2.) A Pedagógiai Szakszolgálat tevékenységének bemutatása
Előadó: Kozma Szabolcs Pedagógiai Szakszolgálat vezetője

3.) Pannonhalma városáról szóló turisztikai kiadvány elkészítésének lehetősége
Előadó: Horváth Roland intézményvezető

4.) A Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde Továbbképzési tervének megvitatása. A volt leányiskola épületének további felújításáról szóló tájékoztatás
Előadók: Kapovitsné Tamás Csilla intézményvezető, Kovács Szabolcs jegyző

5.) Az önkormányzati tulajdonban lévő utak, járdák állapotáról készült felmérés ismertetése.
Előadó: Pataki Tamás városgazdálkodási referens

6.) Az Állami Számvevőszék ellenőrzésére készített intézkedési terv megvitatása és jóváhagyása
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

7.) A Petőfi utcában elhelyezendő parkolók tervezési és kivitelezési költségeinek ismertetése. Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

8.) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 17/2011.(VII.31.) rendelet módosítása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

9.) A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 24/2010.(XII.30.) rendelet módosítása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

10.) A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról szóló 17//2005 (IX.7) rendelet módosítása
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

11.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító 3/2013.(II.27.) rendelet módosítása.
Előadó: Auerné Tolnai Klára pénzügyi csoportvezető

12.) Pannonhalma Város Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervének ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

13.) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Pannonhalma Város Önkormányzata között megkötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

14.) Annus Péter 9090 Pannonhalma Dózsa György utca 102. szám alatti lakos ingatlanvásárlás iránti kérelme.
Előadó: Kovács Szabolcs

15.) Esztergomi Gábor 9083 Écs, Hegyalja út 22. szám alatti lakos önkormányzati lakás iránti kérelme
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

16.) Tringer Magdolna 9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 96. szám alatti lakos szociális bérlakás iránti kérelmének megvitatása
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

17.) A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanács elnökének megkeresése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

18.) Szociális Bizottság
Előadó: Szilágyi Kemál elnök

Pannonhalma, 2014. január 20.

Bagó Ferenc 
polgármester