MEGHÍVÓ

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 28. (hétfőn) napi testületi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem
Ideje: 18.00 óra

Napirend előtt
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. 
Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

NAPIREND

1.) Beszámoló a 9090 Pannonhalma Béke u 1. szám alatt található orvosi rendelő licit útján történő értékesítéséről.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

2.)Vételi ajánlat ismertetése a 9090 Pannonhalma Dózsa György u. 35. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlan vonatkozásában.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

3.) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Intézkedési tervének jóváhagyása
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

4.) A Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Pannonhalma, 2014. július 21.

Bagó Ferenc sk.
polgármester