MEGHÍVÓ

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 24. (kedd) napi testületi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem

Ideje: 18.00 óra

Napirend előtt: 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 
Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

NAPIREND:

1.) Beszámoló az „Évszakok” Fesztivál keretein belül megrendezésre kerülő augusztus 20-ai Szent István Nap és a szeptember 27. napján megrendezésre kerülő Bornapok előkészítő munkálatairól.
Előadó: Horváth Roland Kazinczy Ferenc Művelődési Ház intézményvezetője

2.) Pannonhalma Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.25.) rendelet módosítása.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

3.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról szóló 7/2013.(IV.3.) rendelet módosítása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

4.) Vételi ajánlat a pannonhalmi 020 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

5.) Beszámoló a térfigyelő kamerarendszer kiépítésének munkálatairól.
Előadók: Papp László, Huszár Levente

6.) A Játék Vár Óvoda és Bölcsőde bővítésével és felújításával kapcsolatos feladatok egyeztetése.
Előadó: Bagó Ferenc polgármester

7.) Tájékoztatás az NKA Vizuális Művészetek Kollégiumához benyújtott pályázat elbírálásáról.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

8.) A Pannonhalmi Főapátság Alapítvány közcélú támogatása
Előadó: Bagó Ferenc polgármester 

Pannonhalma, 2014. június 17.

Bagó Ferenc sk.
polgármester