MEGHÍVÓ

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 27. (kedd) napi testületi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem
Ideje: 18.00 óra

Napirend előtt
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 
Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

NAPIREND

1.) A zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

2.) Beszámoló a Majorság előtti parkolók kialakításának jelenlegi állásáról és a Főapátsággal történt egyeztetésekről.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

3.) A Győri Vízi Társulat felajánlásának és az ehhez kapcsolódó önkormányzati felmérés anyagának ismertetése és megvitatása.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

4.) A városrehabilitációs projekthez tartózó, civil szervezetek részére kiírásra kerülő mini projektek (soft elemek) pályázati kiírásának ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

5.) Beszámoló a Világörökség Termál Kft. 2014. május 26. napján tartott taggyűléséről.
Előadók: Vas Gábor alpolgármester, Kovács Szabolcs jegyző

6.) Váradi Erzsébet önkormányzati lakás iránti kérelme.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Zárt ülés

7.) Szociális Bizottság beszámolója.
Előadó: Szilágyi Kemál elnök

Pannonhalma, 2014. május 21.

Bagó Ferenc sk.
polgármester