MEGHÍVÓ

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 25. (kedd) napi testületi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem
Ideje: 18.00 óra

Napirend előtt
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 
Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

NAPIREND

1.) Pannonhalma Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása.
Előadó: Auerné Tolnai Klára Pénzügyi Csoport vezetője

2.) Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde beszámolója az intézmény működéséről.
Előadó: Kapovitsné Tamás Csilla intézményvezető

3.) Kamerarendszer kialakításáról szóló beszámoló, a beérkezett ajánlatok ismertetése.
Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

4.) Beszámoló a város turisztikai kiadványának előkészítő munkálatairól.
Előadók: Vas Gábor alpolgármester, Kovács Szabolcs jegyző

5.) Beszámoló az Nemzeti Kulturális Alaphoz köztéri műalkotás megvalósítása céljára benyújtott pályázatról.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

6.) A szociális ellátások térítési díjairól szóló rendelet megalkotása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

7.) A Petőfi utca 1. szám alatti önkormányzati ingatlan értékbecslésének ismertetése, a társasházzá alakításhoz szükséges okiratok ismertetése, elfogadása.
Előadók: dr. Szabó György aljegyző, Kovács Szabolcs jegyző

8.) A TOURINFORM Irodai álláshelyre vonatkozó pályázati kiírás ismertetése
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

9.) A pannonhalmi 1063 hrsz-ú ingatlan kisajátítási ügyének ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Pannonhalma, 2014. március 18.

Bagó Ferenc sk.
polgármester