M E G H Í V Ó

 

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2015. december 01. (kedd) napi ülésére

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem

Ideje: 18.00 óra

 

Napirend előtt:
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

 

NAPIREND:

1.) A Kovács Kegyelet 2007 Bt.-vel kötött kegyeleti közszolgálati szerződés felülvizsgálata.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

2.) Beszámoló az önkormányzat 2015. évi adózási tapasztalatairól.

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

3.) A helyi adókról szóló rendelet megalkotása.

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

4.) dr. Tóth Béla (9200 Mosonmagyaróvár, Vízpart u. 35.) Településrendezési Terv módosítás iránti kérelmének ismertetése.

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

5.) Laki László élelmiszerüzlet kialakítására vonatkozó területvásárlási kérelmének ismertetése.

Előadó: Bagó Ferenc polgármester

6.) Beszámoló a Turisztikai (TOP) projekt előkészítésének jelenlegi állásáról.

Előadó: Vas Gábor alpolgármester

7.) Javaslat pályázati – városfejlesztési referensi státusz létrehozására.

Előadó: Vas Gábor alpolgármester

8.) Az első lakáshoz jutók támogatására beérkezett kérelmek elbírálása.

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

9.) A Pannonhalma név használatáról szóló rendelettervezet ismertetése.

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

10.) A Pannonhalmáról szóló kisfilm bemutatása.

Előadó: Huszár Levente a Turisztikai-, Idegenforgalmi- és Humán Területek Bizottság elnöke

 

Zárt ülés:

11.) Szociális Bizottság beszámolója.

Előadó: Szilágyi Kemál elnök

 

Pannonhalma, 2015. november 23.

 

Bagó Ferenc sk.
polgármester