M E G H Í V Ó

 

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2015. december 15. (kedd) napi ülésére

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem

Ideje: 17.00 óra

 

Napirend előtt:
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

 

NAPIREND:

1.) A közterület használatáról szóló 10/1999.(IX.01.) rendelet módosítása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

 

2.) A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2015.( V.1.) számú rendelet módosítása.

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

 

3.) Forika János 9090 Pannonhalma, Szent Márton u. 16. szám alatti lakos kérelmének ismertetése.

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

 

Zárt ülés:

4.) Szociális Bizottság beszámolója.

Előadó: Szilágyi Kemál elnök

 

Pannonhalma, 2015.december 07.

 

Bagó Ferenc sk.
polgármester