MEGHÍVÓ

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31. (kedd) napi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem

Ideje: 18.00 óra

Napirend előtt: 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 
Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

NAPIREND:

1.) Beszámoló a településrendezési terv módosításának jelenlegi állásáról.
Előadók: Kovács Szabolcs jegyző, Szeredi Gábor Regioplan Kft. 

2.) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (I.29.) rendelet módosítása.

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

3.) Az önkormányzat a köztisztaság fenntartásáról és a hulladékkezelési közszolgáltatások igénybevételéről szóló 15/2004.(VI.30.) rendelet módosítása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

4.) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015.(II.25.) rendelet módosítása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

5.) Az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

6.) Beszámoló a Termál projekttel kapcsolatos egyeztetésekről, tárgyalásokról.
Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Vas Gábor alpolgármester, Kovács Szabolcs jegyző

7.) Képviselői indítvány ismertetése városgazdálkodási csoport létrehozása, városüzemeltetése, városgazdálkodási feladatok jövőbeni ellátásával kapcsolatosan.
Előadók: Kovács Szabolcs jegyző, dr. Horváth Benedek és Tóth Miklós önkormányzati képviselők 

8.) A Radnóti Miklós Általános Iskola és AMI nyelvvizsga előtt álló gyermekek szüleinek kérelme.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

9.) Vörös Endre településrendezési terv módosítására irányuló kérelmének ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

10.) Szeghalmi Balázs 9090 Pannonhalma, Tóthegy 22. szám alatti lakos kérelmének ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

11.) Beszámoló dr. Kovács Kálmánnal folytatott egyeztetésről az Imre herceg és a Gizella királyné útjainak felújításával kapcsolatosan.
Előadó: Vas Gábor alpolgármester, Kovács Szabolcs jegyző

12.) Pannonhalma Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia megalapozó vizsgálatának ismertetése.
Előadó: Vas Gábor alpolgármester, Kovács Szabolcs jegyző

Zárt ülés:

13.) Szociális Bizottság beszámolója.
Előadó: Szilágyi Kemál elnök

Pannonhalma, 2015. március 24.

Bagó Ferenc sk.
polgármester