M E G H Í V Ó

 

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2015. október 27. (kedd) napi ülésére

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem

Ideje: 18.00 óra

 

Napirend előtt:
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

 

NAPIREND:

1.) A Pannonhalma Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetését megállapító 5/2015.(II.26.) rendelet módosítása.
Előadó: Auerné Tolnai Klára pénzügyi csoportvezető

 

2.) A város 2015. évi rendezvénytervének ismertetése, az Évszakok Fesztivál fellépőinek kiválasztása. Egyeztetés a rendezvények szervezésével kapcsolatos fontosabb kérdésekről.

Előadó: Horváth Roland a Kazinczy Ferenc Művelődési Ház vezetője

 

3.) A szociális tűzifa támogatásról szóló rendelet megalkotása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

 

4.) Szabó Istvánné és Takács Jenőné 9090 Pannonhalma Petőfi S. u. 24. szám alatti ingatlan tulajdonosainak kártalanítási ügyének ismertetése.

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

 

5.) Család- és Gyermekvédelmi Központ létrehozásával, valamint az ezzel érintett feladatellátásról szóló tájékoztatás ismertetése és döntéshozatal.

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

 

6.) Pusztai Richárd 9090 Pannonhalma, Arany János u. 41. szám alatti lakos Településrendezési Terv módosításával kapcsolatos kérelmének ismertetése.

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

 

7.) Beszámoló a Váralja felújításával kapcsolatos munkák végzéséről.

Előadó: Bagó Ferenc polgármester

 

8.) A „Pannonhalma” név felvételéről és használatáról szóló rendelet megalkotása.

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző, dr. Szabó György aljegyző

 

Zárt ülés:

9.) Szociális Bizottság beszámolója.

Előadó: Szilágyi Kemál elnök

 

Pannonhalma, 2015. október 19.

 

Bagó Ferenc sk.
polgármester