M E G H Í V Ó

 

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2016. április 05. (kedd) napi ülésére

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem

Ideje: 18.00 óra

 

1.) A Településrendezési Terv módosításaival, valamint esetleges átfogó felülvizsgálatával kapcsolatos tájékoztatás.

Előadók: Pekkerné Szabó Piroska a Regioplan Kft. ügyvezetője, Kovács Szabolcs jegyző

 

2.) Pannonhalma mint gyógyhely, holisztikus gyógyturizmus Pannonhalmán című tanulmány ismertetése.

Előadó: dr. Egyed Krisztián turisztikai szakértő
 

3.) Esztergomi Barnabásné (9082 Nyúl, Veres Péter u. 38.) kártalanítási ügyében érkezett kérelem ismertetése.

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző


4.) ”Pannonhalma belterületi utak felújítása, kátyúzás, óvodai járda építése” megnevezésű közbeszerzési eljárás kiírásával kapcsolatos döntéshozatal.

Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző


5.) Városi üdvözlőtáblák típusainak bemutatása és kiválasztása. Beszámoló az Utazás Kiállítás tapasztalatairól.

Előadó: Ress Anita Tourinform Iroda vezetője

 

6.) A civil szervezetek számára kiírásra kerülő pénzügyi alap felosztási elveivel kapcsolatos bizottsági vélemény ismertetése.

Előadó: Huszár Levente a Turisztikai-, Idegenforgalmi és Humán Területek Bizottság elnöke

 

7.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2014. (III.26.)  rendelet módosítása.

Előadók: dr. Szabó György aljegyző


8.) Ress Lászlóné telekadó törlés iránti kérelmének ismertetése

Előadók: dr. Szabó György aljegyző

 

9.) Tájékoztatás az IMI-Coop Kft.-vel kötött üzemeltetési szerződéssel kapcsolatban

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

 

10.) A pannonhalmi 738 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosainak kártalanítás iránti kérelmének ismertetése.

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

 

11.) Az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének megvitatása

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

 

Zárt ülés:

12.) Szociális Bizottság beszámolója.

Előadó: Szilágyi Kemál elnök

 

Pannonhalma, 2016. március 29.

Bagó Ferenc sk.
polgármester