M E G H Í V Ó

 

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2016. április 26. (kedd) napi ülésére

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem

Ideje: 18.00 óra

 

1.) Az önkormányzat 2015.évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása.

Előadó: Auerné Tolnai Klára Pénzügyi Csoport vezetője

2.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 5/2015.(II.26.) rendelet módosítása

Előadó: Auerné Tolnai Klára Pénzügyi Csoport vezetője

3.) Turisztikai kiállítótér létrehozása a volt TSZ műhelyek területén a TOP–1.2.1-15 pályázati kiírás keretében.

Előadók: Vas Gábor alpolgármester, Kovács Szabolcs jegyző, Kovács Tamás Projektmenedzser
 

4.) Pannonhalma Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata.

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

 

5.)”Pannonhalma belterületi utak javítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének ismertetése.

Előadók: Kovács Szabolcs jegyző, dr. Szabó György aljegyző

 

6.) A Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet létrehozásának lehetőségéről szóló tájékoztatás.

Előadó: Huszár Levente a Turisztikai-, Idegenforgalmi és Humán Területek Bizottság elnöke

 

7.) A civil szervezetek számára kiírt pályázatra beérkezett kérelmek ismertetése.

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

 

8.) Beszámoló a Pannonhalma, Petőfi 1. szám alatt található lakások értékesítéséről.

Előadó: Bagó Ferenc polgármester

 

9.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetési térítési díjakról szóló 9/2014. (III.26.) rendelet módosítása.

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

 

10.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról szóló 7/2013. (IV.03.) rendelet módosítása.

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

 

Zárt ülés:

11.) Szociális Bizottság beszámolója.

Előadó: Szilágyi Kemál elnök

 

Pannonhalma, 2016. április 19.

 

Bagó Ferenc sk.
polgármester