Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testületének 2016. évi rendeletei

 

1/2016.(II.03.)

A helyi adókról szóló 26/2015. (XII.2.) rendelet módosításáról. 


egységes szerkezetben
2/2016.(II.03.)

A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi illetménykiegészítéséről.

3/2016.(III.02.)

Az önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 5/2015.(II.26.) rendelet módosításáról

4/2016.(III.02.)

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

5/2016.(III.02.)

A városfejlesztéshez és város rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

6/2016.(III.02.)

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról szóló 7/2013.( IV.3.) rendet módosításáról.

7/2016.(III.02.)

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról.

8/2016.(III.26.)  A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
szóló 9/2014. (III.26.) sz. rendelet módosításáról
9/2016.(IV.27.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 5/2015.(II.26.) rendelet módosításáról
10/2016.(IV.27.) 2015. évi  költségvetésének zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
11/2016.(IV.27.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
szóló 9/2014. (III.26.) sz. rendelet módosításáról szóló 8/2016. ( IV.6.) számú rendelet új tartalommal való elfogadásáról.
12/2016.(IV.27.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról szóló 7/2013.( IV.3.) rendelet módosításáról.
13/2016.(VI.01.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 4/2016.(III.01.) rendelet módosításáról    
14/2016.(VII.22.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 4/2016.(III.01.) rendelet módosításáról    
15/2016.(VIII.31.) A köztisztaság fenntartásáról és a hulladékkezelési közszolgáltatások igénybevételéről szóló 15/2004. (VI.30.) rendelet módosításáról
16/2016 (IX.12.) Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(IX.12.) rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 7/2005. ( IV.19.) rendelet módosításáról
17/2016 (X.20.) Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016.(IX.12.) rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 7/2005. ( IV.19.) rendelet módosításáról
18/2016. (X.26.)  A közterületen történő alkoholfogyasztás szabályairól 
19/2016. (X.25.) Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

1.melléklet 
2.melléklet

20/2016.(XI.16) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről
21/2016. (XI.30.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 4/2016.(III.02.) rendelet módosításáról
22/2016. (XI.30.) a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 20/2016. (XI.16.) rendelet módosításáról
23/2016. (XII.15.) A pannonhalmi változási tilalom elrendeléséről szóló 22/2015. (IX.23) önkormányzati rendelet módosításáról.