M E G H Í V Ó

 

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2016. február 02. (kedd) napi ülésére

 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem

Ideje: 18.00 óra

 

 

1.) Pannonhalma Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetését megállapító rendelet tervezet ismertetése és megvitatása.
Előadó: Auerné Tolnai Klára Pénzügyi Csoport vezetője
 

2.) A 2016. évi belső ellenőrzési terv megvitatása.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző
 

3.) Az Integrált Településfejlesztési Stratégia módosítására vonatkozó javaslat ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző
 

4.) A pannonhalmi 05/37 hrsz.-ú ingatlan önkormányzati közútként való kialakításával kapcsolatos kérelem ismertetése.
Előadók: Kovács Szabolcs jegyző
 

5.) Közútkezelői hozzájárulás kérése a pannonhalmi 950/3 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző
 

6.) A Magyar Védőnők Egyesülete tagdíj átvállalás iránti kérelmének ismertetése.

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző
 

7.) Beszámoló a Radnóti Miklós Általános Iskola és AMI tornacsarnok tetőjavítási munkálatairól.

Előadó: Turbók Arnold Bertalan a Radnóti Miklós Általános Iskola és AMI igazgatója

 

8.) A pannonhalmi 738 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosainak kártalanítás iránti kérelmének ismertetése.

Előadó: dr. Szabó György aljegyző
 

9.) Király Szilvia 9090 Pannonhalma, Arany János 26. szám alatti lakos szociális bérlakás iránti kérelmének ismertetése.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

 

10.) Németh Endre 9090 Pannonhalma, Béke u. 6/A. szám alatti lakos kérelmének ismertetése.

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

 

11.) A helyi adókról szóló 26/2015. (XII.02.) rendelet módosítása.

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

 

12.) A köztisztviselői szociális, jóléti, kulturális és egyéb juttatásokról szóló rendelet megalkotása.

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

 

 

Zárt ülés:

13.) Szociális Bizottság beszámolója.

Előadó: Szilágyi Kemál elnök

 

 

Pannonhalma, 2016. január 25.

 

 

Bagó Ferenc sk.
polgármester