M E G H Í V Ó

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. június 30. (csütörtök) napi ülésére

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem
Ideje: 18.00 óra 


Napirend előtt: 
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 
Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

1.) Beszámoló a városi felújítási munkálatok jelenlegi állásáról.
A tóthegyi lakosok útfelújítás iránti kérelmének ismertetése.

Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

2.) Baranyai Richárd érmeautomata kihelyezés iránti kérelmének ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

3.) A TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási paktum közbeszerzésére vonatkozó dokumentáció ismertetése.
Előadó: Kovács Tamás városfejlesztési referens, Kovács Szabolcs jegyző

4.) Balogh Tamás Győr Koroncói út 13. szám alatti lakos ingatlanvásárlás iránti kérelmének ismertetése.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

5.) A Turisztikai Idegenforgalmi és Humán Területek Bizottságának eddigi munkájáról szóló beszámolója.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző


Zárt ülés:
6.) Szociális Bizottság beszámolója.

Előadó: Szilágyi Kemál elnök


Pannonhalma, 2016.június 21.

                                          Bagó Ferenc sk.
                                            polgármester