M E G H Í V Ó

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2016. március 01. (kedd) napi ülésére

 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem

Ideje: 18.00 óra

 

1.) Pannonhalma Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetését megállapító 5/2015.(II.25.) rendelet módosítása.
Előadók: Auerné Tolnai Klára Pénzügyi Csoport vezetője, Kovács Szabolcs jegyző

2.) Pannonhalma Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetését megállapító rendelet tervezet 2. fordulós ismertetése és megvitatása.
Pannonhalma Város Önkormányzat gazdálkodásának három éves középtávú tervének ismertetése.
Előadók: Auerné Tolnai Klára Pénzügyi Csoport vezetője, Kovács Szabolcs jegyző

3.) Beszámoló a Területfejlesztési Operatív Program (TOP) kertében Pannonhalma Város Önkormányzata által előkészített projektötletekről és pályázati lehetőségekről.
Előadók: Kovács Szabolcs jegyző, Vas Gábor alpolgármester


4.) Turizmusfejlesztés és Barnamezős területek rehabilitációja a volt TSZ műhelyek területén (1041/1, 1041/2 hrsz.).
Előadók: Kovács Szabolcs jegyző, Vas Gábor alpolgármester


5.) Helyi termelői piac kialakítása a Szabadság téren a TOP Helyi gazdaságfejlesztés pályázati kiírása tükrében
Előadók: Kovács Szabolcs jegyző, Vas Gábor alpolgármester


6.) Foglalkoztatási paktum létrehozása Pannonhalma térségében a TOP Helyi foglalkoztatási együttműködések pályázati kiírás alapján
Előadók: Kovács Szabolcs jegyző, Vas Gábor alpolgármester


7.) A Kazinczy Ferenc Művelődési ház energetikai korszerűsítése a Vidékfejlesztési Program "Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése" pályázati kiírás keretében.
Előadók: Kovács Szabolcs jegyző, Vas Gábor alpolgármester


8.) Városfejlesztő Társaság létrehozásának lehetősége a Pannonhalmi Kultúráért és Sportért Kft. átalakítása révén.
Előadók: Kovács Szabolcs jegyző, Vas Gábor alpolgármester


9.) A polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervének ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző


10.) Az Évszakok Fesztivál vendéglátására kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző


11.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról szóló 7/ 2013. ( IV.3.) rendeletének módosítása
Előadó: dr. Szabó György aljegyző


12.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló rendelet tervezetéhez
Előadó: dr. Szabó György aljegyző


13.) Tájékoztatás az IMI-Coop Kft.-vel kötött üzemeltetési szerződéssel kapcsolatban
Előadó: dr. Szabó György aljegyző


14.) A Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

 

Zárt ülés:

15.) Szociális Bizottság beszámolója.

Előadó: Szilágyi Kemál elnök

 

Pannonhalma, 2016. február 22.

 

Bagó Ferenc sk.
polgármester