M E G H Í V Ó

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. november 29. (kedd) napi ülésére


Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem
Ideje: 18.00 óra 

Napirend előtt: 
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 
Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

 

1.) Pannonhalma Város Önkormányzatának 4/2016. (III.02.) számú, az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása.

Előadó: Auerné Tolnai Klára pénzügyi csoportvezető, Kovács Szabolcs jegyző

 

2.) A Kazinczy Ferenc Művelődési Ház intézményvezetői pályázatára beérkezett pályázati anyagok elbírálása.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

 

3.) Az első lakáshoz jutók támogatására beérkezett kérelmek elbírálása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

 

4.) Közterület nevének megváltoztatása iránti lakossági kérelem ismertetése.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

 

5.) P4W Kft. parkoló megváltás tárgyában kötött szerződés módosítás iránti kérelmének ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés

6.) P4W Kft. Településrendezési Terv módosítás iránti kérelmének ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

7.) NRG Services Kft. tájékoztatásának ismertetése a 389/2007. (XII.29.) Korm. rendelet változásáról és annak várható hatásáról a pannonhalmi naperőműpark projekt megvalósítása tekintetében.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző


Zárt ülés:
8.) Szociális Bizottság beszámolója.
Előadó: Szilágyi Kemál elnök


Pannonhalma, 2016. november 21.


                                              Bagó Ferenc sk. 
                                               polgármester

 

13.) A fogászati ügyelet meghosszabbításával kapcsolatos tájékoztató ismertetése

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés    Ellátási díjak