M E G H Í V Ó

 

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2016. október 25. (kedd) napi ülésére

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem

Ideje: 18.00 óra

 

Napirend előtt:

Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

 

1.) A 2017. évi Évszakok Fesztivál rendezvénysorozat fellépőinek kiválasztása.

Előadó: Horváth Roland, a Kazinczy Ferenc Művelődési ház intézményvezetője

 

2.) A Család és Gyermekjóléti Központ jövő évi működéséről szóló tájékoztatás.

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

 

3.) Tájékoztató a napelempark engedélyezésével kapcsolatos eljárásról.

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

 

4.) A tóthegyi lakosok fekvőrendőr elhelyezési kérelemmel kapcsolatos megkereséséről szóló tájékoztatás.

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

 

5.) A Lestár utcai lakosok fekvőrendőr elhelyezési kérelemmel kapcsolatos megkereséséről szóló tájékoztatás.

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

 

6.) Közterületen történő szeszes ital fogyasztásról szóló rendelettervezet ismertetése.

Előadók: Kovács Szabolcs jegyző, dr. Szabó György aljegyző

 

7.) Tringer Brigitta 9090 Pannonhalma, Tabán 21. szám alatti lakos önkormányzati bérlakás iránti kérelme.

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

 

8.) Földhasználati szerződések meghosszabbításával kapcsolatos tájékoztatás.

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

 

9.) Egészségügyi alapellátási körzetek megállapítására vonatkozó rendelettervezet ismertetése.

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

 

10.) Beszámoló a II. Pannonhalma Campus tapasztalatairól.

Előadó: Vas Gábor alpolgármester

 

Zárt ülés:
11.) Szociális Bizottság beszámolója.

Előadó: Szilágyi Kemál elnök
 

Pannonhalma, 2016. október 17.

Bagó Ferenc sk.
polgármester