M E G H Í V Ó

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. szeptember 27. (kedd) napi ülésére


Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem
Ideje: 18.00 óra 


Napirend előtt: 
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 
Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

 

1.) A TSZ Major épületekre kötött opciós vételi szerződés módosítása az opciós vételi jog határidejének meghosszabbítása végett.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

2.) Közétkeztetést biztosító óvodai konyha üzemeltetésére vonatkozó szerződés módosítása.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

3.) Közúti gyalogátkelőhely kialakításának lehetősége a COOP ABC előtti útszakaszon.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

4.) A Gizella királyné útja, az Imre-herceg útja és az Illak-alja utca lakó-és pihenő övezetté alakításának lehetőségéről szóló tájékoztatás.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

5.) Az Önkormányzat Egészségügyi alapellátásairól szóló rendelettervezet ismertetése.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

6.) A települési adóról szóló rendelettervezet ismertetése.
Előadók: Kovács Szabolcs jegyző, dr. Szabó György aljegyző

7.) A Petőfi 1. szám alatti társasház garázsainak értékesítéséről szóló tájékoztatás.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

8.) Tájékoztató a beadott és az előkészítés alatt álló pályázatok jelenlegi állásáról.
Előadók: Kovács Szabolcs jegyző, Kovács Tamás projektmenedzser

 

Zárt ülés:
9.) Szociális Bizottság beszámolója.

Előadó: Szilágyi Kemál elnök


Pannonhalma, 2016. szeptember 19.

                                              Bagó Ferenc sk.
                                            polgármester