2017. évi határozatok

 

2017. január 23.                                          
1/2017.(I.23.) Napirendi pontok elfogadása                                              
2/2017.(I.23.) Napirendi pont zárt ülés keretében tárgyalása
3/2017.(I.23.)

A termál projekt teljes vételárának meghatározása

4/2017.(I.23.)

A Szent Márton Járóbeteg Központ települési fenntartási hozzájárulás tárgyában történt kistérségi egyeztetésről szóló beszámoló elfogadása

2017. január 31.    
5/2017.(I.31.)

Napirendi pontok elfogadása

6/2017.(I.31.)

Napirendi pontok zárttá tétele

7/2017.(I.31.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása
8/2017.(I.31.)

2017. évi költségvetését megállapító rendelet első fordulós tervezet elfogadása

9/2017.(I.31.) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása.
10/2017.(I.31.) Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
11/2017.(I.31.) A polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
12/2017.(I.31.) Iskolai felvételi körzethatárok meghatározása 2017/18-as tanévre vonatkozóan
13/2017.(I.31.) Pannonhalma Város Önkormányzata, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat között megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
14/2017.(I.31.)

Pannonhalmi Védőnők kérelme a Magyar Védőnők Egyesületének 2017. évi tagdíj átvállalása 

15/2017.(I.31.)

A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázaton való részvétel lehetősége

16/2017.(I.31.)

2017. évi Évszakok Fesztivál vendéglátásának ellátása pályázati kiírás elfogadása

17/2017.(I.31.)

Nyalka község polgármesterének megkeresésének ismertetése

18/2017.(I.31.)

Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása

19/2017.(I.31.)

Dr. Kovács D. Farkas kérelmével kapcsolatos döntéshozatal

20/2017.(I.31.)

Tanuszodával kapcsolatos együttműködési megállapodás tervezet elfogadása

2017. március 07.    
21/2017.(III.07.) Napirendi pontok elfogadása
22/2017.(III.07.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása
23/2017.(III.07.) Pannonhalma Város Önkormányzat gazdálkodásának  három éves középtávú             tervének elfogadása
24/2017.(III.07.) Bíró András bérleti szerződés meghosszabbítása a 1463/2 hrsz.-ú ingatlanra
25/2017.(III.07.) Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal számítógépeinek vírusvédelmi rendszer             frissítésére
26/2017.(III.07.) Fél Kálmánné tulajdonában lévő  677 hrsz.-ú ingatlan felajánlása az önkormányzat részére
27/2017.(III.07.) 2017. évi Évszakok Fesztivál teljes körű vendéglátására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja
28/2017.(III.07.) A Településrendezési Terv átfogó felülvizsgálatára beérkezett árajánlatok                 ismertetése
29/2017.(III.07.) Gémesi Istvánné önkormányzati ingatlan haszonbérlet iránti kérelme 653 hrsz.
30/2017.(III.07.)  A városfejlesztéshez szükséges hitelfelvétel elfogadása
31/2017.(III.07.) A Győri Rendőrkapitánysággal kötendő Együttműködési szerződés elfogadása
32/2017.(III.07.) Illak területén turistaútvonalak kialakítása
33/2017.(III.07.) Várostakarítás megszervezésének lehetősége
34/2017.(III.07.) A „Jeles pedagógusok Győr – Moson – Sopron megyében” című emlékkönyv támogatása
35/2017.(III.07.)  A Művelődési Ház terembérleti díjainak megvitatása
2017. március 29.    
36/2017.(III.29.) Napirendi pontok elfogadása
37/2017.(III.29.) A pannonhalmi köztemetőbben található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítására pályázat beadás
2017. április 04.    

38/2017.(IV.04.)

Napirendi pontok elfogadása

39/2017.(IV.04.)

Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása

40/2017.(IV.04.)

A folyamatban lévő pályázatokról szóló beszámoló elfogadása, a „Humán szolgáltatások fejlesztése a Pannonhalmi járás településein” című pályázat benyújtása

41/2017.(IV.04.)

Települési Arculati Kézikönyv elkészítése

42/2017.(IV.04.)  A Győr- Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pannonhalmi Tagintézményét érintő átszervezési önkormányzati véleményezése
43/2017.(IV.04.) Pannonhalma Város Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadása
44/2017.(IV.04.) A Győr- Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály működésre vonatkozó javaslatának tudomásul vétele
45/2017.(IV.04.) A III. Pannonhalma Prológ – V4 kerékpárverseny között kötendő  együttműködési megállapodás elfogadása
46/2017.(IV.04.) Az Évszakok Fesztivál vendéglátására beérkezett pályázatok elbírálása
47/2017.(IV.04.) A 2016. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása
48/2017.(IV.04.) IMI-COOP Kft. közétkeztetési térítési díj emelésével kapcsolatos kérelmének elfogadása
49/2017.(IV.04.) Szent Márton Polgárőr Egyesület kérelmének támogatása
50/2017.(IV.04.) Szecsődi Róbert székhely bérlet iránti kérelmének támogatása
51/2017.(IV.04.) Fekete-Gyimesi Barbara Pannonhalma névhasználat iránti kérelme
52/2017.(IV.04.) INNO Régió Alapítvány területfoglalási engedély iránti kérelme
53/2017.(IV.04.)  Döntés a 747 hrsz.-ú ingatlan értékbecsléséről

2017. április 25.

   
54/2017.(IV.25.)

Napirendi pontok elfogadása

55/2017.(IV.25.) A barnamezős területek rehabilitációja II. ütem vonatkozásában kötendő opciós vételi szerződés meghosszabbítása.
56/2017.(IV.25.) Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázattal kapcsolatos döntéshozatal.
2017. május 03.    
57/2017.(V.03.) Napirendi pontok elfogadása
58/2017.(V.03.)

Napirendi pontok zárttá tétele

59/2017.(V.03.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása
60/2017.(V.03.) Települési Arculati Kézikönyvről szóló beszámoló elfogadása
61/2017.(V.03.) A Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal számítógépeire vonatkozó rendszerüzemeltetési ajánlat elfogadása
62/2017.(V.03.) A Településrendezési Terv RP I. 129-9 számú módosítás véleményösszesítő dokumentumok ismertetése
63/2017.(V.03.)

A 2017. évi Civil Alap támogatás felosztása

64/2017.(V.03.) A kábel TV hálózat értékesítésére vonatkozó nyilvános árverési hirdetmény elfogadása
65/2017.(V.03.) Tringer Brigitta önkormányzati lakás bérlet hosszabbítás iránti kérelmének támogatása
66/2017.(V.03.) Pannonhalma Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának  elfogadása.
67/2017.(V.03.) Szabadság tér átnevezésével kapcsolatos döntéshozatal
68/2017.(V.03.) Közterületek karban tartására beérkezett ajánlat elfogadása
69/2017.(V.03.) A  naperőmű parkkal kapcsolatos tájékoztatás kérés
70/2017.(V.03.) Dr. Tóth Béla Úr kérelmével kapcsolatos döntéshozatal
71/2017.(V.03.) A Pannonhalmi Főapátság Közhasznú Alapítvány támogatása
72/2017.(V.03.) Pannonhalmi Iskoláért Alapítvány kérelmével kapcsolatos döntéshozatal
73/2017.(V.03.) Tűzoltó egyesület támogatás iránti kérelmével kapcsolatos döntéshozatal
74/2017.(V.03.) Ress László fekvőrendőr kihelyezés iránti kérelmével kapcsolatos döntéshozatal
75/2017.(V.03.)  A Szent Flórián Nap támogatása
76/2017.(V.03.) Hegedüs Péter és Hegedüs Péterné ingatlanvásárlás iránti kérelmével kapcsolatos döntéshozatal 
77/2017.(V.03.) Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása
2017. május 30.    
78/2017.(V.30.) Napirendi pontok elfogadása
79/2017.(V.30.) Napirendi pontok zárttá tétele
80/2017.(V.30.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása
81/2017.(V.30.) Közterület karbantartás júniusi munkaterv elfogadása
82/2017.(V.30.) Tájékoztatás kérés a Magtár ingatlan adásvételi szerződéséről 
83/2017.(V.30.) Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásának elutasítása
84/2017.(V.30.) A Szent Márton Járóbeteg Központ működéséről szóló beszámoló elfogadása
85/2017.(V.30.) A Világörökség Termál Kft. támogatása
86/2017.(V.30.) Béke utcában fekvőrendőr kihelyezés
87/2017.(V.30.) Tóthegyi szennyvízhálózat kiépítésével kapcsolatos döntéshozatal
88/2017.(V.30.) TDM egyesülettel kapcsolatos döntéshozatal
89/2017.(V.30.) Fekete János kérelmével kapcsolatos döntéshozatal
90/2017.(V.30.) Jászai Renáta ingatlanvásárlásával kapcsolatos döntéshozatal
91/2017.(V.30.) Takács Jenőné és Szabó Istvánné rész tulajdonában lévő 9090 Pannonhalma,  Petőfi utca 24. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntéshozatal
92/2017.(V.30.) Hegedüs Péter és Hegedüs Péterné önkormányzati ingatlanvásárlással kapcsolatos döntéshozatal
93/2017.(V.30.) HHR. Kft. által érkezett beadvánnyal kapcsolatos döntéshozatal
94/2017.(V.30.) Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása
2017.június 27.    
95/2017.(VI.27.) Napirendi pontok elfogadása
96/2017.(VI.27.) Napirendi pontok zárttá tétele
97/2017.(VI.27.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása
98/2017.(VI.27.) A Településrendezési Terv RP.I.129-9 számú módosítása
99/2017.(VI.27.) A PANOR Nemzetközi Kereskedelmi Kft. a 206/10 hrsz.-ú ingatlan (út) önkormányzat részére történő felajánlása
100/2017.(VI.27.)

A Kisalföld Erdőgazdaság Zrt. Településrendezési Terv módosítás iránti kérelmének támogatása

101/2017.(VI.27.)

Hajduk Henriette Településrendezési Terv módosítás iránti kérelmének támogatása

102/2017.(VI.27.)

A KLUB Motor Kft. (1173 Budapest, Újlak u. 23.) reklámtábla kihelyezési iránti kérelmének támogatása

103/2017.(VI.27.)

A Pannonhalmi Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde módosított szakmai programjának, illetve SZMSZ-ének elfogadása.

104/2017.(VI.27.)

A Tóthegy kátyúzására beérkezett ajánlatok ismertetése

105/2017.(VI.27.)

A Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde kamerarendszerének kiépítése.

106/2017.(VI.27.)

Pannonhalma Város Főépítészi státuszának betöltése

107/2017.(VI.27.) A Szent Márton Járóbeteg Központ működéséről szóló beszámolójának elfogadása
108/2017.(VI.27.)

Tóthegy útszélesítés

109/2017.(VI.27.) Néhai Laczkó László gépjárműadó tartozásával kapcsolatos döntés meghozatala
110/2017.(VI.27.) Az INTERSAFE HUNGARY Kft. tulajdonát képező Magtár épület értékesítésével kapcsolatos önkormányzati elővásárlási jogról való lemondás tárgyában döntéshozatal
111/2017.(VI.27.) Hegedüs Péter és Hegedüs Péterné önkormányzati ingatlanvásárlással kapcsolatos döntéshozatal
112/2017.(VI.27.) Egri József naperőmű park kialakításához szükséges ingatlan vásárlás iránti kérelmével kapcsolatos döntéshozatal.
2017. augusztus 02.    
113/2017.(VIII.02.) Napirendi pontok elfogadása
114/2017.(VIII.02.) A TOP-2.1.1-17. Barnamezős területek rehabilitációja II. ütem megvalósítására pályázat benyújtása
115/2017.(VIII.02.) Kiegészítő támogatás igénylése a szociális célú tűzifa vásárlásához
2017. augusztus 09.    
116/2017.(VIII.09.) Napirendi pontok elfogadása
117/2017.(VIII.09.) A 473/5 hrsz.-ú ingatlant térítésmentesen át kívánja adni a Magyar Államnak a tanuszoda kialakításának céljából
2017. augusztus 29.    
118/2017.(VIII.29.) Napirendi pontok elfogadása
119/2017.(VIII.29.) Napirendi pontok zárttá tétele
120/2017.(VIII.29.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt             határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása
121/2017.(VIII.29.) A Pannonhalmi Szociális és Gyermekjóléti Központ 2016. évről szóló beszámolójának elfogadása
122/2017.(VIII.29.) 2017. évi gazdálkodás I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatás elfogadása
123/2017.(VIII.29.) Önkormányzati bérlakások helyzetéről szóló tájékoztatást elfogadása
124/2017.(VIII.29.) Orsós Zsolt felajánlásának elutasítása
125/2017.(VIII.29.) Az elektromos töltőberendezés telepítésére vonatkozó előterjesztés elfogadása
126/2017.(VIII.29.) Az Rp.I.129-12 munkaszámon készített településrendezési terv ismertetése
127/2017.(VIII.29.) A név nélküli utak felülvizsgálata
128/2017.(VIII.29.) A TOP Turisztika és Barnamező I. projektek megvalósításához szükséges  hitelfelvétellel kapcsolatos dokumentumok jóváhagyása
129/2017.(VIII.29.) A 23/2017.(III.07.) számú költségvetési kitekintő határozat módosítása
130/2017.(VIII.29.) Tabán utca fennmaradási engedélyezési tervdokumentációjának összeállítása
131/2017.(VIII.29.) A települési hozzájárulás megfizetése a Szent Márton Járóbeteg Központnak
132/2017.(VIII.29.) A COOP bolt előtti gyalogátkelőhely tervezés és engedélyeztetésére beérkezett             árajánlatok ismertetése és döntés.
133/2017.(VIII.29.)

A 06/2 hrsz.-ú út kiszélesítésének engedélyezési tervére a beérkezett árajánlatok ismertetése és döntés.

134/2017.(VIII.29.) Petőfi u. 1. szám alatti önkormányzati társasház tetőterének értékesítésének             lehetősége
135/2017.(VIII.29.) A Győri Tankerületi Központ által a Pannonhalmi Játék-Vár Óvoda és  Bölcsődében gyógytestnevelési feladatok ellátásáról, megszervezéséről szóló szolgáltatási szerződés tervezetének elfogadása
136/2017.(VIII.29.) Serfőző Kathrin Gabriella pannonhalmi lakos önkormányzati lakás iránti  kérelmének elutasítása
137/2017.(VIII.29.) A Béke utcában kihelyezésre kerülő fekvőrendőrrel kapcsolatos döntés
138/2017.(VIII.29.)  Szociális Bizottság beszámolóját elfogadása
139/2017.(VIII.29.) A korábban hozott 82/2017.(V.30.), illetve 110/2017.(VI.27.) számú határozat fenntartása
2017. szeptember 20.    
140/2017.(IX.20.) Napirendi pont elfogadása
2017. október 03.    
141/2017.(X.03.) Napirendi pontok elfogadása
142/2017.(X.03.) Napirendi pontok zárttá tétele
143/2017.(X.03.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása
144/2017.(X.03.) A városfejlesztési projektek jelenlegi állásáról és a jövőbeni lehetőségekről szóló beszámolót elfogadja
145/2017.(X.03.) 2018. évi Évszakok Fesztivál fellépőinek kiválasztása
146/2017.(X.03.) Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben történő részvételről
147/2017.(X.03.)  Információátadási Szabályzat elfogadása
148/2017.(X.03.) 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
149/2017.(X.03.) Nyilatkozat a vételi jogot alapító szerződés fenntartásáról (1041/1,1041/2)
150/2017.(X.03.) a Gizella királyné útjának tervezésére, vízelvezetésére, illetve úttervezésére beérkezett árajánlat elfogadása
151/2017.(X.03.)

Elővásárlási jogról történő lemondás (1013, 1040/1)

152/2017.(X.03.) A 9090 Pannonhalma, Petőfi u. 24. szám alatti ingatlan vonatkozásában vételi  szándék fenntartása
153/2017.(X.03.) A 9090 Pannonhalma, Tóthegy 1182 és 05/13 hrsz.-ú ingatlanokra beérkezett vételi ajánlat lehetőségét elutasítja.
154/2017.(X.03.) A 9090 Petőfi 1. szám alatt található tetőtér értékének meghatásozására felkéri Für Tibor  igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő urat
155/2017.(X.03.) Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása
2017. október 10.    
156/2017.(X.10.) Napirendi pontok elfogadása
157/2017.(X.10.) Napirendi pont zárttá tétele
158/2017.(X.10.) A volt Pannonhalmi Portékát helyiségének bérbe vétele
159/2017.(X.10.) Iby Ferenc 9090 Pannonhalma, Tóthegy 79. sz. alatti lakos kifogása a megyei agrárkamara 572345/2/2017.számú állásfoglalása elleni üggyel kapcsolatos döntés
2017. október 26.    
160/2017.(X.26.) Napirendi pontok elfogadása
161/2017.(X.26.) A Szent Márton Járóbeteg Központ hitelfelvételéhez kapcsolódó keretjelzálog és kezességvállalásra vonatkozó szerződés ismertetése és elfogadása
2017. november 07.    
162/2017.(XI.07.) Napirendi pontok elfogadása
163/2017.(XI.07.) Napirendi pontok zárttá tétele
164/2017.(XI.07.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása
165/2017.(XI.07.) A Pannonhalma Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének beszámolója a TOP forrásból megvalósuló fejlesztések jelenlegi állásáról szóló beszámoló elfogadása
166/2017.(XI.07.) A Pannonhalma XXI. elnevezésű fejlesztési projektcsomag elfogadása
167/2017.(XI.07.) A P4W Kft. Településrendezési Terv módosítás iránti kérelmének támogatása
168/2017.(XI.07.) A tanuszoda telkének közművekkel való ellátásának jelenlegi helyzetéről szóló beszámoló elfogadása
169/2017.(XI.07.) Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási önrész megfizetésével kapcsolatos megállapodás elfogadása
170/2017.(XI.07.) A Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal Etikai Szabályzatának elfogadása.
171/2017.(XI.07.) Az önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programjának elfogadása
172/2017.(XI.07.) A Pannonhalma, Béke utcában kihelyezett fekvőrendőrrel kapcsolatos döntéshozatal
173/2017.(XI.07.) Az önkormányzat tulajdonában álló földterületek haszonbérleti szerződéseinek meghosszabbítása
174/2017.(XI.07.) Az e-mobi Elekrtomobilitás Nonprofit Kft.-vel kötendő együttműködési megállapodással kapcsolatos döntéshozatal
175/2017.(XI.07.) Hajduk Henrietta 9090 Pannonhalma Fenyvesalja 4. szám alatti kérelmével kapcsolatos döntéshozatal
176/2017.(XI.07.) 2018. évi képviselői tiszteletdíjak felajánlásának lehetősége
177/2017.(XI.07.) Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
178/2017.(XI.07.)  A Magtár ingatlan önkormányzat általi elővásárlási jogáról való lemondással kapcsolatos döntéshozatal
179/2017.(XI.07.) Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása
2017. november 28.    
180/2017.(XI.28.) Napirendi pontok elfogadása
181/2017.(XI.28.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása
182/2017.(XI.28.) A Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde munkájáról és a szükséges állagmegóvási munkálatokról szóló beszámoló elfogadása
183/2017.(XI.28.) A Települési Arculati Kézikönyv tervezetének ismertetése
184/2017.(XI.28.)

Az első lakáshoz jutók támogatására beérkezett kérelmek elbírálása

185/2017.(XI.28.) Az első lakáshoz jutók támogatására beérkezett kérelmek elbírálása
186/2017.(XI.28.) Az első lakáshoz jutók támogatására beérkezett kérelmek elbírálása
187/2017.(XI.28.) Az első lakáshoz jutók támogatására beérkezett kérelmek elbírálása
188/2017.(XI.28.) Az első lakáshoz jutók támogatására beérkezett kérelmek elbírálása
189/2017.(XI.28.) Az első lakáshoz jutók támogatására beérkezett kérelmek elbírálása
190/2017.(XI.28.) Pannonhalma Város Önkormányzatának 13/2015.(V.01.) számú, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének módosítása.
191/2017.(XI.28.) A Pannon-Víz Zrt. által küldött Vagyonkezelési Szerződés tervezetének ismertetése
192/2017.(XI.28.) A Pannonhalmi Főapátság közterület használat iránti kérelmének támogatása a Pausa Apátsági Kávéház ideiglenes teraszának kialakítása céljából.
193/2017.(XI.28.) Az ASP rendszer kialakításával kapcsolatos bérköltség felosztására vonatkozó javaslat elfogadása
194/2017.(XI.28.) Polgármester év végi jutalmazása
195/2017.(XI.28.) Tanuszoda kapcsán induló közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságába tag választás.
196/2017.(XI.28.) Iby-Bors Kinga 9090 Pannonhalma, Tóthegy 79. szám alatti lakos kérelmének támogatása
197/2017.(XI.28.) Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása
2017. december 07. közmeghallgatás    
198/2017.(XII.07.) Napirendi pont elfogadása
2017. december 13.    
199/2017.(XII.13.) Napirendi pontok elfogadása
200/2017.(XII.13.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása
201/2017.(XII.13.) A Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének a TOP forrásból megvalósuló pályázatok jelenlegi állásáról szóló beszámolójának elfogadása
202/2017.(XII.13.) A Települési Arculati Kézikönyv elfogadása
203/2017.(XII.13.) Pannonhalma Város Önkormányzatának 13/2015.(V.01.) számú, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének módosítása.
204/2017.(XII.13.)

Az általános iskola sportcsarnok tetejének felújítására beérkezett árajánlat elfogadása

205/2017.(XII.13.)

Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása