Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testületének 2017. évi rendeletei 

 

1/2017.(II.01.)

A Pannonhalmi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről, valamint a köztisztviselői illetményalap megállapításáról

2/2017 (III.08.) Az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről
3/2017 (III.08.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 4/2016.(III.02.) rendelet módosításáról
4/2017 (III.08.) A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2015. (V.01.) rendelet módosításáról
5/2017 (III.08.) A Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nappá nyilvánításáról 
6/2017 (III.08.) A partnerségi egyeztetés szabályairól
7/2017.(III.30.)
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,  azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
szóló 9/2014. (III.26.) sz. rendelet módosításáról.


1.melléklet
 

8/2017. (IV.05.) A helyi lakástámogatás rendjéről szóló 22/2009. (XII.23.) rendelet módosításáról
9/2017. (IV.05.) A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2015. (V.1.) rendelet módosításáról
10/2017. (V.04.) Pannonhalma Város Önkormányzat 2016. évi  költségvetésének zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
melléklet
 
11/2017. (V.04.) A házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól. 
12/2017.(V.30.)   A térítési díjak megállapításáról szóló 12/2011. (V.4.) rendelet módosításáról.
13/2017.(VI.28.)  A házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok engedélyezéséről és   szolgáltatási díjairól szóló 11/2017. (V.4.) rendelet módosításáról.   
14/2017.(VI.28.)  A helyi építési szabályzatról szóló 7/2005. (IV. 19.) rendelet módosításáról
15/2017.(VIII.02.)  A házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok engedélyezéséről és   szolgáltatási díjairól szóló 11/2017. (V.4.) rendelet módosításáról.   
16/2017.(VIII.30.)  A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
17/2017.(VIII.30.)  A házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok engedélyezéséről és   szolgáltatási díjairól szóló 11/2017. (V.4.) rendelet módosításáról. 
18/2017.(VIII.30.)  Az önkormányzat 2017.évi költségvetését megállapító 2/2017.(III.08) rendelet módosításáról
19/2017.(IX.21.)  A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.25.) rendelet módosításáról
20/2017.
( X.04.)
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 16/2017. ( VIII.30. ) számú rendelet módosításáról

21/2017.
( X.04.)

A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2015. (V.1.) rendelet módosításáról
22/2017. (X.27.) A helyi építési szabályzatról szóló 7/2005. (IV. 19.) rendelet módosításáról
23/2017.(XI.08.) A pannonhalmi változtatási tilalom elrendeléséről szóló 22/2015. (IX.23.) rendelet módosításáról.
24/2017. (XI.07.) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről
25/2017. (XI.08.) A közterület használatáról szóló 10/1999. (IX.1.) rendelet módosításáról
26/2017. (XI.29.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 2/2017.(III.08.) rendelet módosításáról
27/2017.(XI.29.) A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2015. (V.1.) rendelet módosításáról
28/2017.(XI.29.) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. ( II.25.) rendelet módosításáról
29/2017.(XI.29.) A helyi építési szabályzatról szóló 7/2005. (IV. 19.) rendelet módosításáról
30/2017.(XII.14.) A pannonhalmi változtatási tilalom elrendeléséről szóló 22/2015.(IX.23.) rendelet módosításáról
31/2017. (XII.14.) A településkép védelméről