M E G H Í V Ó

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. június 27. (kedd) napi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem
Ideje: 18.00 óra 

Napirend előtt: 
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 
Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

1.) A házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok engedélyezéséről és szolgáltatási díjakról szóló 11/2017.(V.04.) számú rendelet módosítása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző
Előterjesztés

2.) A Településrendezési Terv RP.I.129-9 számú módosításával összefüggő, a helyi építési szabályzatról szóló 7/2005.(IV.19.) számú rendelet módosítása.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző
Előterjesztés

3.) A PANOR Nemzetközi Kereskedelmi Kft. (9091 Ravazd, Fő utca 32.) a 206/10 hrsz.-ú ingatlan (út) önkormányzat részére történő felajánlása.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző
Előterjesztés

4.) A gyalogos átkelőhelyek útépítési, illetve engedélyezési terveire beérkezett árajánlatok ismertetése.
Előadók: Kovács Szabolcs jegyző
Előterjesztés

5.) A Kisalföld Erdőgazdaság Zrt. Településrendezési Terv módosítás iránti kérelmének ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző
Előterjesztés  Vázrajz

6.) Hajduk Henriette 9090 Pannonhalma, Fenyvesalja 4. szám alatti lakos Településrendezési Terv módosítás iránti kérelmének ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző
Előterjesztés

7.) KLUB Motor Kft. (1173 Budapest, Újlak u. 23.) reklámtábla kihelyezési iránti kérelmének ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző
Előterjesztés

8.) A Pannonhalmi Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde módosított szakmai programjának elfogadása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző
Előterjesztés

9.) Néhai Laczkó László gépjárműadó tartozásának ismertetése.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Zárt ülés:
10.) Szociális Bizottság beszámolója.
Előadó: Szilágyi Kemál elnök

Pannonhalma, 2017. június 19.

                                          Bagó Ferenc sk.
                                          polgármester