M E G H Í V Ó

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. május 03. (szerda) napi ülésére


Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem
Ideje: 18.00 óra 

Napirend előtt: 
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 
Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző


1.)  Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása.
Előadó: Auerné Tolnai Klára Pénzügyi Csoport vezetője

Előterjesztés

2.) A házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok engedélyezéséről és szolgáltatási díjakról szóló 2/2013.(I.30.) számú rendelet módosítása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés

3.) Települési Arculati Kézikönyv elkészítése.
Előadók: Dimény Gábor városi főépítész, Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés

4.) A Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal számítógépeire vonatkozó rendszerüzemeltetési ajánlat ismertetése.
Előadó:  Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés

5.) A Településrendezési Terv RP I. 129-9 számú módosítás véleményösszesítő dokumentumok ismertetése, megvitatása.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés

6.) Pannonhalma Város Önkormányzatának Civil Alap 2017. évi pályázatára beérkezett igények ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés    Pályázatok

7.) A kábel TV hálózat értékesítésére vonatkozó nyilvános árverési hirdetmény ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés

8.) Tringer Brigitta 9090 Pannonhalma, Arany János u. 34. szám alatti lakos  önkormányzati lakás bérlet hosszabbítás iránti kérelme.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés

9.) Pannonhalma Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának megvitatása, elfogadása.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés

10.) Hegedüs Péter és Hegedüs Péterné 9090 Pannonhalma Kisfaludy u. 13. szám alatti lakosok ingatlanvásárlás iránti kérelmének ismertetése.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés

11.) A Szabadság tér átnevezésével kapcsolatosan beérkezett lakossági beadványok ismertetése.
Előadó: Bagó Ferenc polgármester

Előterjesztés

12.) Közterületek karban tartására beérkezett ajánlatok ismertetése.
Előadó: Vas Gábor alpolgármester

Előterjesztés

 

Zárt ülés:

13.) Szociális Bizottság beszámolója.
Előadó: Szilágyi Kemál elnök


Pannonhalma, 2017. április 18.


                                          Bagó Ferenc sk.
                                          polgármester