M E G H Í V Ó

 

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2017. május 30. (kedd) napi ülésére

 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem
Ideje: 18.00 óra

 

Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

 

1.) A térítési díjak megállapításáról szóló 12/2011.(V.4.) rendelet módosítása
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés

 

2.) Jászai Renáta 9090 Pannonhalma Tabán u. 10. szám alatti lakos ingatlanvásárlás iránti kérelmének ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés

 

3.) A Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási önrész megfizetésével kapcsolatos GYŐRSZOL Kft. megkeresésének ismertetése.
Előadók: Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés

 

4.) Közterületek karban tartásával kapcsolatos munkálatok megvitatása.
Előadó: Vas Gábor alpolgármester, Kállai Zsolt Városgazdálkodási Csoport vezetője

Előterjesztés

 

5.) Az INTERSAFE HUNGARY Kft. tulajdonát képező Magtár épület értékesítésével kapcsolatos önkormányzati elővásárlási jogról való lemondás tárgyában beérkezett kérelem ismertetése.
Előadó: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés

 

6.) Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatás iránti kérelmének ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Előterjsztés

 

Zárt ülés:

7.) Szociális Bizottság beszámolója.
Előadó: Szilágyi Kemál elnök

 

Pannonhalma, 2017. május 22.

 

 

Bagó Ferenc sk.
polgármester