M E G H Í V Ó

 

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2017. március 07. (kedd) napi ülésére

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem

Ideje: 18.00 óra

 

1.) Pannonhalma Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetését megállapító rendelet tervezet ismertetése és megvitatása.
Előadó: Auerné Tolnai Klára Pénzügyi Csoport vezetője, Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés 

 

2.) Pannonhalma Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetését megállapító 4/2016.(III.02.) számú rendelet módosítása.

Előadó: Auerné Tolnai Klára Pénzügyi Csoport vezetője, Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés 
 

3.) A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2015.( V.1.) számú rendelet módosítása.

Előadók: Kovács Szabolcs jegyző, dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés

 

4.) A közszolgálati tisztviselők napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés

 

5.) A Partnerségi Egyeztetés Szabályzatról szóló rendelet megalkotása.

Előadók: Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés

 

6.) Bíró András 9090 Pannonhalma, Cseidervölgy 33/a szám alatti lakos bérleti szerződés meghosszabbítása tárgyában érkezett kérelem megvitatása.

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés

 

7.) A Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal számítógépeinek vírusvédelmi rendszer frissítésére beérkezett árajánlat ismertetése.

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés

 

8.) Fél Kálmánné 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 32. szám alatti lakos ingatlan felajánlása az önkormányzat részére.

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés
 

9.) Az Évszakok Fesztivál vendéglátására kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok ismertetése.

Előadók: Kovács Szabolcs jegyző, dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés

 

10.) A Településrendezési Terv RP I. 129-9 számú anyagának ismertetése az Állami Főépítészi véleményezésre való benyújtását megelőzően.

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés  01  02  

11.) A Településrendezési Terv átfogó felülvizsgálatára beérkezett árajánlatok ismertetése.

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

 

 

Zárt ülés:

12.) Szociális Bizottság beszámolója.

Előadó: Szilágyi Kemál elnök

 

Pannonhalma, 2017. február 28.

 

Bagó Ferenc sk.

polgármester