M E G H Í V Ó

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2017. november 7. (kedd) napi ülésére

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem

Ideje: 18.00 óra

 

Napirend előtt:

Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

 

1.) A Pannonhalma Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének beszámolója a TOP forrásból megvalósuló fejlesztések jelenlegi állásáról
Előadó: dr. Török Péter ügyvezető

Előterjesztés

2.) A Pannonhalma XXI. elnevezésű fejlesztési projektcsomag ismertetése.
Előadó: Vas Gábor alpolgármester

Előterjesztés

3.) A Magtár ingatlan önkormányzat általi elővásárlási jogáról való lemondással kapcsolatos levél ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés

4.) A P4W Kft. Településrendezési Terv módosítás iránti kérelmének ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés

 5.) A Településrendezési Terv átfogó felülvizsgálatával összefüggésben a változtatási tilalomról szóló 22/2015. (IX.03.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés

6.) Beszámoló a tanuszoda telkének közművekkel való ellátásának jelenlegi helyzetéről.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés

7.) A Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási önrész megfizetésével kapcsolatos GYŐRSZOL Kft. megkeresésének ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés

8.) A szociális célú tűzifa támogatás rendjéről szóló rendelet megalkotása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés

9.) A közterület használatáról szóló 10/1999(IX.1.) rendelet módosítása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés

10.) A Pannonhalmi Polgármesteri hivatal etikai szabályzatának elfogadása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés

11.) Az önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programjának felülvizsgálata.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés

12.) A Pannonhalma Béke utca lakóinak fekvőrendőr elhelyezésével kapcsolatos kérése.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés

13.) Az önkormányzat tulajdonában álló földterületek haszonbérleti szerződéseinek meghosszabbítása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés

Zárt ülés:

14.) Szociális Bizottság beszámolója.

Előadó: Szilágyi Kemál elnök

 

 

 

Pannonhalma, 2017. október 26.

Bagó Ferenc sk.

polgármester