M E G H Í V Ó

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2017. november 28. (kedd) napi ülésére

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem

Ideje: 18.00 óra

 

Napirend előtt:

Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

 

1.) Beszámoló a Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde munkájáról és a szükséges állagmegóvási munkálatokról.
Előadó: Kapovitsné Tamás Csilla intézményvezető

Előterjesztés

2.) A Települési Arculati Kézikönyv tervezetének ismertetése.
Előadó: Kuslits Tibor Pannonhalma Város Főépítésze

Előterjesztés

3.) A önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 2/2017.(III.08.) rendelet módosítása.
Előadók: Auerné Tolnai Klára pénzügyi csoportvezető, Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés

4.) Az első lakáshoz jutók támogatására beérkezett kérelmek elbírálása.

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés

5.) Pannonhalma Város Önkormányzatának 13/2015.(V.01.) számú, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének módosítása.
Előadók: Kovács Szabolcs jegyző, dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés

6.) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. ( II.25.) számú önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés

7.) A Pannon-Víz Zrt. által küldött Vagyonkezelési Szerződés tervezetének ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés

8.) A Pannonhalmi Főapátság közterület használat iránti kérelme a Pausa Apátsági Kávéház ideiglenes teraszának kialakítása céljából.

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés

Zárt ülés:

9.) Szociális Bizottság beszámolója.

Előadó: Szilágyi Kemál elnök

 

Pannonhalma, 2017. november 20.

 

Bagó Ferenc sk.

polgármester