M E G H Í V Ó
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. október 3. (kedd) napi ülésére

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem
Ideje: 18.00 óra 

Napirend előtt: 
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 
Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző


1.) Beszámoló a városfejlesztési projektek jelenlegi állásáról és a jövőbeni lehetőségekről. 
Előadó: Kovács Tamás városfejlesztési referens 

 

2.) Beszámoló a Kazinczy Ferenc Művelődési Ház munkájáról, kiemelten az önkormányzati rendezvényekre. 
Előadó: Horváth Roland intézményvezető 

 

3.) Pannonhalma Város Önkormányzatának 17/2008.(VIII.27.) számú, a helyi parkolási rendről szóló rendeletének módosítása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

 

4.) Pannonhalma Város Önkormányzatának 16/2017.(VIII.30.) számú, a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló rendeletének módosítása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

 

5.) Pannonhalma Város Önkormányzatának 13/2015.(V.01.) számú, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének módosítása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

 

6.) Tájékoztatás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat rendszeréről, döntéshozatal a csatlakozást illetően. 
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző 

 

7.) Pannonhalma Város Önkormányzat Információátadási Szabályzatának ismertetése és elfogadása. 
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző 

 

8.) A belső ellenőrzés 2018. évi témaköreinek meghatározása. 
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző 

 

9.) A Szent Márton Hegyi Borászati Kft. kérelmének ismertetése a tulajdonában álló pannonhalmi 1013 illetve, 1040/1 hrsz.-ú Bortároló megnevezésű ingatlanok önkormányzati elővásárlási jogról való lemondása tárgyában. 
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző 

 

10.) A 9090 Pannonhalma, Petőfi u. 24. szám alatti ingatlanra beérkezett vételi ajánlat ismertetése.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

 

11.) A 9090 Pannonhalma, Tóthegy 1182 és 05/13 hrsz.-ú ingatlanokra beérkezett vételi ajánlat ismertetése.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

 

Zárt ülés:
12.) Szociális Bizottság beszámolója.

Előadó: Szilágyi Kemál elnök

Pannonhalma, 2017. szeptember 25.


                                          Bagó Ferenc sk.
                                          polgármester