M E G H Í V Ó
                   Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. augusztus 28. (kedd) napi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem
Ideje: 18.00 óra 

Napirend előtt: 
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

1.) Az önkormányzat 2018. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló ismertetése.
Előadók: Auerné Tolnai Klára Pénzügyi Csoport vezetője, Kovács Szabolcs jegyző 

Előterjesztés

2.) Pannonhalma Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetését megállapító 3/2018.(II.28.) számú rendelet  módosítása.
Előadók: Auerné Tolnai Klára Pénzügyi Csoport vezetője, Kovács Szabolcs jegyző 

Előterjesztés

3.) dr. Virág Zsolt (1054 Budapest, Báthory u. 8. 2. a) és Tóth Viktor (9700 Szombathely, Fő tér 9. 1. em 2.a) kérelme a pannonhalmi 1040/1 és a 1013 hrsz.-ú ingatlanok (Bortároló) változtatási tilalom alóli felmentése tárgyában. A változtatási tilalomról szóló 22/2015. (IX.23.) rendelet módosítása.  
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés

4.) Balogh Tamás és Madár Bernadett 9012 Győr, Koroncói u.13. szám alatti lakosok kérelme a tulajdonukban lévő pannonhalmi 80. hrsz.-ú ingatlan változtatási tilalom alóli felmentése tárgyában. A pannonhalmi változtatási tilalom elrendeléséről szóló 22/2015. (IX.23.) számú rendelet módosítása.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés

5.) A téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos juttatásról szóló tájékoztatás.
Előadók: dr. Szabó György aljegyző, Kovács Szabolcs jegyző 

Előterjesztés

6.) A Könyvtár további működésével kapcsolatos feladatok megbeszélése, határozott időre szóló megbízás adása könyvtárosi feladatok ellátására.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés

7.) Bader Károlyné szociális bérlakás iránti kérelmének ismertetése.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés

8.) A naperőmű park megvalósításának lehetőségei az önkormányzat előtt álló egyéb beruházások tükrében.(TSZ műhelyek, Gesztenyés horog, Tanuszoda)
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző, Bagó Ferenc polgármester

9.) A termál terület (1463/2) megosztására vonatkozó megosztási vázrajz tervezet ismertetése.
Előadó: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés

10.) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.25.)  rendelet módosítása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

 

Zárt ülés:
11.) Szociális Bizottság beszámolója.
Előadó: Szilágyi Kemál elnök

Pannonhalma, 2018. augusztus 21.


                                      Bagó Ferenc sk.
                                      polgármester