2018. január 30                                    
1/2018.(I.30.) Napirendi pontok elfogadása                                              
2/2018.(I.30.) Napirendi pontok zárttá tétele
3/2018.(I.30.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt             határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása
4/2018.(I.30.) Pannonhalma Város Önkormányzata, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat között megkötött együttműködési megállapodás     
5/2018.(I.30.)  Kazinczy Ferenc Művelődési Ház egyes berendezési tárgyai bérleti díjának             meghatározása
6/2018.(I.30.) 2018. évi költségvetését megállapító rendelet első fordulós tervezet elfogadása
7/2018.(I.30.) Pannonhalma Város Önkormányzatának Adatvédelmi és Informatikai Biztonsági Szabályzatának elfogadása
8/2018.(I.30.) A TOP fejlesztési forrásból megvalósuló projektek jelenlegi állásáról, a Városfejlesztő Kft.-hez jelentkező ez irányú feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadása
9/2018.(I.30.) A Tourinform Iroda vezetőjének  az iroda munkájáról és a 2018. évi terveiről szóló beszámoló elfogadása
10/2018.(I.30.) A Petőfi utcában a COOP bolt előtt gyalogos átkelőhely létesítéséről szóló  beszámoló elfogadása
11/2018.(I.30.) A naperőmű park projekt megvalósíthatóságáról, pénzügyi kondícióiról szóló beszámoló elfogadása
12/2018.(I.30.) dr. Németh Péter és dr. Némethné Brandt Beáta kérelmével kapcsolatos döntéshozatal
13/2018.(I.30.) A Pannonhalma Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde nyári nyitvatartásának elfogadása
14/2018.(I.30.) 2017. évi Évszakok Fesztivál vendéglátás lehetőségének megvitatása
15/2018.(I.30.) A COOP ABC bővítéséhez szükséges közterület értékesítése    
16/2018.(I.30.) 9090 Pannonhalma Petőfi 1. szám alatti társasház tetőterére beérkezett árajánlat elfogadása
17/2018.(I.30.) Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása
2018. fenruár 13.    
18/2018.(II.13.) Napirendi pont elfogadása           
19/2018.(II.13.) Napirendi pont zárttá tétele
20/2018.(II.13.) Iby Ferenc és Lendvai Gábor földforgalmi ügye
2018. február 27.    
21/2018.(II.27.) Napirendi pontok elfogadása       
22/2018.(II.27.) Napirendi pontok zárttá tétele
23/2018.(II.27.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt            határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása
24/2018.(II.27.) Három éves középtávú terv elfogadása
25/2018.(II.27.) A Kazinczy Ferenc Művelődési Ház helyiségeinek, termeinek bérleti díjainak meghatározása
26/2018.(II.27.) Magyar Védőnők Egyesületének 2018. évi tagdíjukat átvállalása
27/2018.(II.27.) A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása.
28/2018.(II.27.) A Polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása.
29/2018.(II.27.) Répás Attila fekvőrendőr kihelyezés iránti kérelmével kapcsolatos döntéshozatal
30/2018.(II.27.) Pádár Eszter közvilágítás bővítése iránti kérelmével kapcsolatos döntéshozatal
31/2018.(II.27.) A naperőmű park projekt megvalósíthatóságának jelenlegi állásáról szóló beszámoló ismertetése
32/2018.(II.27.) A 9090 Pannonhalma, Petőfi 24. szám alatti ingatlan megvételével kapcsolatos döntéshozatal
33/2018.(II.27.) Tourinform Iroda működtetésével kapcsolatos testületi döntéshozatal
34/2018.(II.27.) dr. Kovács Kálmánnak a Gizella királyné útjának önkormányzat részére történő átadásával kapcsolatos megkeresésével kapcsolatos döntéshozatal
35/2018.(II.27.) A Termál területre érkezett opciós vételi jogot biztosító megkereséssel kapcsolatos döntéshozatal
36/2018.(II.27.) A gyógyszertári épület értékesítésének lehetősége
37/2018.(II.27.) A Szent Márton Járóbeteg Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének módosítása
38/2018.(II.27.) Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása
2018. március 13.    
39/2018.(III.13.) Napirendi pont elfogadása       
40/2018.(III.13.) A Sportegyesület részére előzetes támogatást nyújtása
2018. március 27.    
41/2018.(III.27.) Napirendi pontok elfogadása       
42/2018.(III.27.) Napirendi pontok zárttá tétele
43/2018.(III.27.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása
44/2018.(III.27.) A Szent Benedek Iskola Pannonhalmi Tagintézményének a tornacsarnok bővítésével kapcsolatos kérelmének támogatása
45/2018.(III.27.) Majer István Településrendezési Terv módosításával kapcsolatos kérelme tárgyban döntéshozatal
46/2018.(III.27.) Kovács Erika tűzcsap kiépítés iránti kérelmének támogatása
47/2018.(III.27.) Pannonhalma Város Önkormányzat 2018. évi Közbeszerzési Tervének ismertetése
48/2018.(III.27.) Pannonhalma Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása
49/2018.(III.27.) Közbeszerzési eljárás megindítása a „Pannonhalma úthálózatának felújítási és karbantartási munkái” tárgyban
50/2018.(III.27.) A Szent György nap támogatása
51/2018.(III.27.) Bíró András bérleti szerződésének meghosszabbítása
52/2018.(III.27.) Pannonhalma városának virágosításával, parkosításával kapcsolatos képviselői indítvány ismertetése
53/2018.(III.27.) A Civil Alap 2018. évi pályázati felhívásának ismertetése
54/2018.(III.27.) dr. Kovács Kálmánnak a Gizella királyné és Imre herceg útjának önkormányzat részére történő átadásával kapcsolatos szerződés tervezet elfogadása
55/2018.(III.27.) dr. Kovács Kálmán tulajdonában lévő pannonhalmi 948/68, illetve 948/24. hrsz.-ú építési telkek önkormányzat részére történő felajánlásával kapcsolatos szerződés tervezet elfogadása
56/2018.(III.27.) Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása
2018. április 10.    
57/2018.(IV.10.) Napirendi pontok elfogadása    
58/2018.(IV.10.) Hadisírok felújításáról szóló pályázaton való részvételről döntés
59/2018.(IV.10.) Vonzóbb vidéki települési környezet és szolgáltatások fejlesztésének elősegítése című, VP6-19.2.1.-70-3-17 kódszámú pályázati felhíváson való részvételről döntés
2018. május 08.    

60/2018.(V.08.)

Napirendi pontok elfogadása
61/2018.(V.08.) Napirendi pontok zárttá tétele
62/2018.(V.08.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása
63/2018.(V.08.) „Pannonhalma útfelújítás építési beruházása” tárgy közbeszerzési eljárásban kivitelető kiválasztása
64/2018.(V.08.) „Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” pályázat benyújtása
65/2018.(V.08.) Pályázati kiírás elfogadása a Pannonhalmi Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői munkakörének betöltésére
66/2018.(V.08.) Pannonhalma városának virágosításával, parkosításával kapcsolatos árajánlat elfogadása
67/2018.(V.08.) A téli rezsicsökkentés kiterjesztésével összefüggő tűzifa támogatásról szóló beszámoló elfogadása
68/2018.(V.08.) A fa kápolna felépítési helyének meghatározása
69/2018.(V.08.) A Városközpont kitáblázásával kapcsolatosan a beszámoló elfogadása és a táblák megrendelése
70/2018.(V.08.) Majer István Településrendezési Terv módosításával kapcsolatos kérelme  tárgyban döntéshozatal
71/2018.(V.08.) A Civil Alap 2018. évi felosztása    
72/2018.(V.08.) Pannonhalmi Karitász támogatása
73/2018.(V.08.) A tornacsarnok bérleti díjainak meghatározása
74/2018.(V.08.) Pannon-Víz Zrt.-vel vagyonkezelési szerződés megkötése
75/2018.(V.08.) A 330 KW villamos teljesítőképességű napelemes kiserőmű létrehozása
76/2018.(V.08.) Az NRG Servises Kft.-től a napelem park 22kV-os földkábeles hálózat kialakításának megrendelése
77/2018.(V.08.) dr. Kovács Kálmán tulajdonában lévő pannonhalmi 948/68, illetve 948/24.hrsz.-ú építési telkek önkormányzat részére történő felajánlásával kapcsolatos szerződés tervezet elfogadása
78/2018.(V.08.) Decos Stone 91 Bt.-vel kötött bérleti szerződés felülvizsgálata
79/2018.(V.08.) Pannonhalma Díszpolgára cím odaítélése
80/2018.(V.08.) Pannonhalmáért kitüntető cím odaítélése
81/2018.(V.08.) Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása
2018. május 29.    
82/2018.(V.29.) Napirendi pontok elfogadása
83/2018.(V.29.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása
84/2018.(V.29.) A Pannonhalma útfelújítás építési beruházásához kapcsolódóan a műszaki ellenőr kiválasztása
85/2018.(V.29.) A 2017. évi belső ellenőrzési jelentés  elfogadása
86/2018.(V.29.) A  gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadása
87/2018.(V.29.) Szent Benedek Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény   tornatermének bérleti díjának megállapítása
88/2018.(V.29.) A Világörökség Termál Kft.- vel kapcsolatos Kúriai döntés ismertetéséről szóló beszámoló elfogadása
89/2018.(V.29.) Naperőműpark projekt jelenlegi állásáról szóló beszámoló elfogadása. Lestári telek hirdetményi úton történő értékesítése
90/2018.(V.29.) A Bencés Big Band támogatása
91/2018.(V.29.) Művelődési Ház dolgozójának képzési díj költség átvállalása
92/2018.(V.29.) Tóthegyi lakosok aszfaltozás iránti kérelmével kapcsolatos döntéshozatal
93/2018.(V.29.)  A nyári időszakban a Majális tér parkolóként való használata
94/2018.(V.29.) A Szent Márton Járóbeteg Központ  és a Pannonhalma Városfejlesztő Nonprofit Kft. beszámolójának ismertetése.
95/2018.(V.29.) Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása
2018. június 06.    
96/2018.(VI.06.) Napirendi pont elfogadása
97/2018.(VI.06.) A közterületek karbantartására árajánlatok bekérése
2018. június 13.    
98/2018.(VI.13.) Napirendi pont elfogadása
99/2018.(VI.13.) Döntés a közterületek karbantartására beérkezett árajánlatok közül 
2018. júnuius 26.    
100/2018.(VI.26) Napirendi pontok elfogadása
101/2018.(VI.26) Napirendi pontok zárttá tétele
102/2018.(VI.26) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása
103/2018.(VI.26) A Cash for Cash Kft. opciós vételi jogot biztosító szerződés tervezetének és  ajnlatának ismertetésével kapcsolatos döntés az önkormányzat tulajdonában  álló pannonhalmi 1463/2 hrsz.-ú ingatlan (Termál terület) vonatkozásában.
104/2018.(VI.26) A Városfejlesztő Kft. TOP-os projektjeinek közbeszerzéséről szóló  tájékoztatás elfogadása.
105/2018.(VI.26) A Gesztenyés horog fejlesztésére vonatkozó építészeti tervek elfogadása.
106/2018.(VI.26) Döntés a Szent Márton Járóbeteg Központ intézményi óraszám kapacitás  változásában.
107/2018.(VI.26) Döntés  Lengyelné Bezselics Rita kérelmével kapcsolatosan.
108/2018.(VI.26) Döntés a településrendezési terv átfogó felülvizsgálatára bekért árajánlatok közül.
109/2018.(VI.26) Döntés a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos támogatásról.
110/2018.(VI.26) Döntés a 2018. évi búcsú területének bérbeadásáról.
111/2018.(VI.26) A Szent Benedek Iskola igazgatójának kérelmével kapcsolatos döntés. (Tankerületi épület)
112/2018.(VI.26)

Döntés a Tóthegyi lakosok kérelmével kapcsolatosan aszfaltozás tekintetében

113/2018.(VI.26) Döntés a Kalász Egyesület kérelmével kapcsolatosan
114/2018.(VI.26) Döntés Ress Attila kérelmével kapcsolatosan
115/2018.(VI.26) Döntés a  nyári diákmunkával kapcsolatos lehetőségről
116/2018.(VI.26) Döntés a Bács György József 0283/103 hrsz.-ú telek belterületbe vonásával  kapcsolatosan
2018. július 09.    
117/2018.(VII.09) Napirendi pont elfogadása
118/2018.(VII.09) A Településrendezési Terv módosítására beérkezett észrevételekre adandó válaszok tudomásul vétele.
2018. július 17.    
119/2018.(VII.17) Napirendi pontok elfogadása
120/2018.(VII.17) A  Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői pályázatának elbírálása.
121/2018.(VII.17) A Lestár utcában található 1077/5 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan árverés     útján történő értékesítése. 
122/2018.(VII.17) Döntés a Sportpálya karbantartásával kapcsolatos feladatokról
123/2018.(VII.17) Vági András részére hozzájárulás megadása az 1446/3 hrsz.-ú önkormányzati út aszfaltozásához.
124/2018.(VII.17) A grafikai arculati pályázattal kapcsolatos döntéshozatal.
125/2018.(VII.17) Szent Imre herceg-hegyre tervezett szakrális építmény koncepciójának  elfogadása
126/2018.(VII.17) Kiegészítő támogatás igénylése a szociális célú tűzifa vásárlásához.
2018. augusztus 28.    
127/2018.(VIII.28.) Napirendi pontok elfogadása.
128/2018.(VIII.28.) Napirendi pontok zárttá tétele.
129/2018.(VIII.28.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása.
130/2018.(VIII.28.) A 2018. évi gazdálkodás I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatás elfogadása
131/2018.(VIII.28.) dr. Virág Zsolt és Tóth Viktor a változtatási tilalomról szóló  22/2015. (IX.23.) számú rendelet módosítás iránti kérelmével kapcsolatos döntés.
132/2018.(VIII.28.) Balogh Tamás és Madár Bernadett a változtatási tilalomról szóló  22/2015. (IX.23.) számú rendelet módosítás iránti kérelmével kapcsolatos döntés.
133/2018.(VIII.28.) A Téli rezsicsökkentés kiegészítéséről szóló támogatásával kapcsolatos  tájékoztató elfogadása.
134/2018.(VIII.28.) A könyvtár további működésével kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló elfogadása.
135/2018.(VIII.28.) Bader Károlyné önkormányzati lakás bérlése iránti kérelmével kapcsolatos döntés.
136/2018.(VIII.28.) A Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde (9090 Pannonhalma, Szabadság tér 21.) intézményvezetőjének intézményvezetői pótlékának meghatározása.
137/2018.(VIII.28.) Ivák Péter  Településrendezési Terv módosítás iránti kérelmével kapcsolatos döntés.
138/2018.(VIII.28.) Döntés a határidő hosszabbítás iránti kérelem beadásáról a  naperőmű park  megvalósítása tárgyában.
139/2018.(VIII.28.) A pannonhalmi 1463/2 hrsz.-ú telek megosztásával kapcsolatos döntés.
140/2018.(VIII.28.) Simon Sándor és Iby Ferenc földforgalmi ügyével kapcsolatos döntés.
141/2018.(VIII.28.) A Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása.
2018. szeptember 13.    
142/2018.(IX.13.)

Napirendi pontok elfogadása

143/2018.(IX.13.) A 0209 hrsz.-ú ingatlanon található árok tisztításának megrendelése
144/2018.(IX.13.) Döntés a Naperőmű Park megvalósítási fedezetéről
145/2018.(IX.13.) A naperőmű park megvalósítása céljából földmunka végeztetése.
146/2018.(IX.13.) II. János Pál Pápa szobor talapzatának elkészítésével  Kovács Ferenc megbízása
147/2018.(IX.13.) Döntés a pannonhalmi 1077/5 hrsz.-ú ingatlanát versenytárgyalás útján történő értékesítéséről.
2018. október 02.    
148/2018.(X.02.) Napirendi pontok elfogadása.
149/2018.(X.02.) Napirendi pontok zárttá tétele.
150/2018.(X.02.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása.
151/2018.(X.02.) A fogászati ügyelet meghosszabbításával kapcsolatos döntés
152/2018.(X.02.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozással kapcsolatos döntés.
153/2018.(X.02.) Gyalogos átkelőhely kialakításának lehetősége a Dózsa György utca és a Szabadság tér csomópontban.
154/2018.(X.02.)  A Rákóczi Szövetség támogatása.
155/2018.(X.02.) Hajnóczki Nikoletta mozgó büfé nyitásával kapcsolatos döntés meghozatala.
156/2018.(X.02.) Vendégh Balázs 9090 Pannonhalma, Tóthegy 1166 hrsz. alatti lakos közvilágítás iránti kérelmével kapcsolatos döntés.
157/2018.(X.02.) Az önkormányzat tulajdonában álló földterületek haszonbérleti szerződéseinek meghosszabbítása.
158/2018.(X.02.) A Szent Benedek Általános Iskola kérelmével kapcsolatos döntés a volt Tankerületi Központ épületével kapcsolatosan.
159/2018.(X.02.) A Szent Benedek Általános Iskola forgalom korlátozó tábla kihelyezés iránti kérelmével kapcsolatos döntés.
160/2018.(X.02.) Döntés a Szent Benedek Általános Iskola az adományozási szerződésben foglaltakkal kapcsolatos kérelmében.
161/2018.(X.02.) Döntés Ónody József és testvéreinek külterületi ingatlanuk belterületbe történő csatolás iránti kérelmével kapcsolatosan.
162/2018.(X.02.) Gesztenyés horogban kialakított lépcsővel kapcsolatos tájékoztatás elfogadása.
163/2018.(X.02.) Az Arany J. u 34. 4. lakásának a polgárőrség részére hivatali helyiségként történő használatának engedélyezése.
164/2018.(X.02.) Az önkormányzat tulajdonában lévő pannonhalmi 1463/10 hrsz.-ú (Termál terület) ingatlan  értékesítési feltételeinek meghatározása.
165/2018.(X.02.) Döntés a Szent Márton Járóbeteg Központ igazgatójának hitelügylettel kapcsolatos kérelmével kapcsolatosan.
166/2018.(X.02.) A Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása.
2018.október 30.    
167/2018.(X.30.) Napirendi pontok elfogadása.
168/2018.(X.30.) Napirendi pontok zárttá tétele.
169/2018.(X.30.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt  határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása.
170/2018.(X.30.) A közterület használatáról szóló 10/1999.(IX.1.) rendelet módosításának elnapolása.
171/2018.(X.30.) A gyalogos átkelőhely kialakításának lehetőségéről szóló beszámoló elfogadása a Dózsa György utca és a Szabadság tér csomópontban.
172/2018.(X.30.)  A 2018/2019. tanév iskolai felvételi körzethatárainak meghatározása.
173/2018.(X.30.) A Mesa-Kafa  közterület használat iránti kérelmének elutasítása.
174/2018.(X.30.) A COOP Szolnok Zrt. közterületi parkolók megváltásával kapcsolatos döntés meghozatala.
175/2018.(X.30.) Lengyel Éva 9090 Pannonhalma, Váralja 11. szám alatti lakos közlekedés szervezéssel kapcsolatos javaslatának támogatása.
176/2018.(X.30.)  A  határon átnyúló Szlovák – Magyar Interreg program kisprojekt alapra történő pályázat benyújtásának támogatása.
177/2018.(X.30.) a TOP fejlesztési és az egyéb forrásból megvalósuló pályázatokról szóló beszámoló elfogadása.
178/2018.(X.30.) A Magyar Légimentésért Alapítvány támogatás iránti kérelmével kapcsolatos döntés meghozatala.
179/2018.(X.30.)  Alapfi Géza önkormányzati úttal kapcsolatos kérelmével kapcsolatos döntés meghozatala.
180/2018.(X.30.) A Szent Márton Járóbeteg Központ ügyvezetőjének kérelme a Társaság Felügyelő Bizottsági tagjainak delegálásával kapcsolatosan.
181/2018.(X.30.) A II. János Pál pápa szobor védelmére kamera telepítése.
182/2018.(X.30.)  A kutak bejelentésével kapcsolatos tájékoztató elfogadása.
183/2018.(X.30.) Az önkormányzat tulajdonában lévő pannonhalmi 1463/2 hrsz.-ú termál területből kialakuló 1463/10 hrsz.-ú ingatlan árverési hirdetményének kiírásával kapcsolatos tájékoztatás.
184/2018.(X.30.)  A Játék- Vár Óvoda és Bölcsőde tetőfelújításával kapcsolatos döntés meghozatala.
185/2018.(X.30.) A 9090 Pannonhalma, Petőfi u. 1. szám alatti társasházi ingatlan tetőterének értékesítése.
186/2018.(X.30.)  A Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása.
2018. november 09.    
187/2018.(XI.09.) Napirendi pontok elfogadása.
188/2018.(XI.09.) Az illegálisan elhelyezett szemét elszállítására megbízza a V-Profil Kft.-t.
189/2018.(XI.09.) Közmeghallgatás időpontjának meghatározása.
2018. november 27.    
190/2018.(XI.27.) Napirendi pontok elfogadása.
191/2018.(XI.27.) Napirendi pontok zárttá tétele.
192/2018.(XI.27.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása.
193/2018.(XI.27.) A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ, Napraforgó Családi Bölcsőde Hálózat Intézményvezetőjének beszámolójának elfogadása.
194/2018.(XI.27.) A Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Főigazgatói feladatok ellátására kiírt pályázatának véleményezése.
195/2018.(XI.27.) Imre László 9090 Pannonhalma, Rákóczi Ferenc u. 34. szám alatti lakos Településrendezési Terv módosítási kérelmével kapcsolatos döntés.
196/2018.(XI.27.) Pannonhalma Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása.
197/2018.(XI.27.) Az első lakáshoz jutók támogatására beérkezett kérelem támogatása.
198/2018.(XI.27.) Az első lakáshoz jutók támogatására beérkezett kérelem támogatása.
199/2018.(XI.27.) Az első lakáshoz jutók támogatására beérkezett kérelem támogatása.
200/2018.(XI.27.) Az első lakáshoz jutók támogatására beérkezett kérelem támogatása.
201/2018.(XI.27.) Az első lakáshoz jutók támogatására beérkezett kérelem támogatása.
202/2018.(XI.27.) Az első lakáshoz jutók támogatására beérkezett kérelem támogatása.
203/2018.(XI.27.) Az első lakáshoz jutók támogatására beérkezett kérelem támogatása.
204/2018.(XI.27.) Az első lakáshoz jutók támogatására beérkezett kérelem támogatása.
205/2018.(XI.27.) Az első lakáshoz jutók támogatására beérkezett kérelem támogatása.
206/2018.(XI.27.) Az első lakáshoz jutók támogatására beérkezett kérelem támogatása.
207/2018.(XI.27.) Az első lakáshoz jutók támogatására beérkezett kérelem támogatása.
208/2018.(XI.27.) Az első lakáshoz jutók támogatására beérkezett kérelem támogatása.
209/2018.(XI.27.) A Négy Évszak Fesztivál rendezvénysorozat vendéglátási tevékenységével kapcsolatban a díjtételek meghatározása.
210/2018.(XI.27.)  Pannonhalmi Foglalkoztatási Paktum önkormányzati önerejéről döntés.
211/2018.(XI.27.) A Pannonhalma Városfejlesztő Nonprofit Kft. működéséról szóló beszámoló elfogadása.
212/2018.(XI.27.) A Sportegyesület támogatás iránti kérelmével kapcsolatos döntés.
213/2018.(XI.27.) Művelődési Ház 2019. évi programjaival kapcsolatos döntés
214/2018.(XI.27.) A 9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 12. szám alatti ingatlan megvételének lehetősége.
215/2018.(XI.27.) A Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal év végi jutalmazásának lehetősége.
216/2018.(XI.27.) Boga-Bau Kft. kérelmével kapcsolatos döntés.
217/2018.(XI.27.)  A HHR Kft. által Pannonhalma Város Önkormányzata ellen indított per ellenkérelmének tartalmával egyetért.
218/2018.(XI.27.) A Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása.
2018. december 04.    
219/2018.(XII.04.) Napirendi pont elfogadása.
2018. december 11    
220/2018.(XII.11.) Napirendi pontok elfogadása.
221/2018.(XII.11.) Napirendi pontok zárttá tétele.
222/2018.(XII.11.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása.
223/2018.(XII.11.) Pannonhalma Város Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési témaköreinek megállapítása.
224/2018.(XII.11.)  A Dózsa György utca 300 méteres szakaszának felújítása, illetve gyalogátkelőhely kialakításának lehetősége
225/2018.(XII.11.)  A Foglalkoztatási Paktummal kapcsolatosan korábban hozott határozat pontosítása
226/2018.(XII.11.) Boga-Bau Kft. kérelmével kapcsolatos döntés
227/2018.(XII.11.) Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.
228/2018.(XII.11.) A PTKT Napraforgó Családi Bölcsőde Hálózat keretében működő Családi bölcsődék személyes térítési díjaival kapcsolatos döntés
229/2018.(XII.11.)  MVM Partner Kft.-vel kötendő villamos energia szerződések
230/2018.(XII.11.) Közvilágítási szerződés meghosszabbítása
231/2018.(XII.11.) Traktor használatával kapcsolatos bérleti szerződés megkötése.
232/2018.(XII.11.) A Szent Márton Járóbeteg Központ ügyvezetőjének kérelmének ismertetése.
233/2018.(XII.11.) A Hulladékudvar mellett lévő illegálisan lerakott hulladék elszállításával kapcsolatos döntés..
234/2018.(XII.11.) zárt A termál terület egy részének értékesítésére vonatkozó hirdetmény tervezetének összeállítása, megvitatása.  
235/2018.(XII.11.) zárt Für Tibor megbízása 9090 Pannonhalma, Petőfi utca 1. szám alatti társasház értékbecslésével kapcsolatosan.
236/2018.(XII.11.) zárt A Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása.