M E G H Í V Ó

 

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. február 27. (kedd) napi ülésére

 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem

Ideje: 18.00 óra

 

 

1.) Pannonhalma Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetését megállapító rendelet tervezet ismertetése és megvitatása.

Előadó: Auerné Tolnai Klára Pénzügyi Csoport vezetője, Kovács Szabolcs jegyző

 

2.) Pannonhalma Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetését megállapító 2/2017.(III.08.) számú rendelet módosítása.

Előadó: Auerné Tolnai Klára Pénzügyi Csoport vezetője, Kovács Szabolcs jegyző

 

3.) Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 3/2010.(II.24.) rendelet módosítása.

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

 

4.) Pannonhalma Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 31/2017. (XII.14.) önkormányzati rendeletének módosítása.

Előadó: Kuslits Tibor Pannonhalma Város Főépítésze

 

5.) Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat közművelődési feladatainak, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 5/2001. (IV.25) számú önkormányzati rendeletének módosítása.

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

 

6.) A Pannonhalmi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről, valamint a köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásától

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

 

7.) A pannonhalmi védőnők kérelme a Magyar Védőnők Egyesületének 2018. évi tagdíj átvállalása tárgyában.

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

 

8.) A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása.

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

 

9.) A Polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása.

Előadók: Kovács Szabolcs jegyző

 

10.) Répás Attila 9090 Pannonhalma, Kisfaludy u. 4/1. szám alatti lakos fekvőrendőr kihelyezés iránti kérelmének ismertetése.

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

 

11.) dr. Kovács Kálmánnak a Gizella királyné útjának önkormányzat részére történő átadásával kapcsolatos megkeresésének ismertetése.

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

 

12.) Pádár Eszter 9090 Pannonhalma Kossuth Lajos 19. szám alatti lakos közvilágítás bővítésével kapcsolatos kérelmének ismertetése.

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

 

13.) A Termál területre érkezett opciós vételi jogot biztosító megkeresés ismertetése.

Előadó: Bagó Ferenc polgármester

 

14.) Beszámoló a naperőmű park projekt megvalósíthatóságának jelenlegi állásáról.

Előadó: Vas Gábor alpolgármester
 

 

Zárt ülés:

15.) Szociális Bizottság beszámolója.

Előadó: Szilágyi Kemál elnök

 

 

Pannonhalma, 2018. február 19.

 

Bagó Ferenc sk.

polgármester