M E G H Í V Ó

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. január 30. (kedd) napi ülésére

 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem

Ideje: 18.00 óra

 

1.) Pannonhalma Város Önkormányzata, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat között megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Előadódr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés  Együttműködési Megállapodás

2.) A Pannonhalmi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről, valamint a köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásától

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés

3.) Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 3/2010.(II.24.) rendelet módosítása.

Előadódr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés

4.) Pannonhalma Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetését megállapító rendelet tervezet ismertetése és megvitatása.

Előadók: Auerné Tolnai Klára Pénzügyi Csoport vezetője, Kovács Szabolcs jegyző 

Előterjesztés

5.) Nagy Tiborné kérelme a Tóthegy 95. számú ingatlanhoz vezető út meghosszabbítása tárgyában.

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző 

Előterjesztés

6.) Pannonhalma Város Önkormányzatának Adatvédelmi és Informatikai Biztonsági Szabályzatának ismertetése.

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés

7.) Beszámoló a TOP fejlesztési forrásból megvalósuló projektek jelenlegi állásáról, a Városfejlesztő Kft.-hez jelentkező ez irányú feladatok ellátásáról. A Pannonhalma XXI. fejlesztési projekt csomag kidolgozására beérkezett ajánlatok ismertetése.

Előadók: Kovács Tamás városfejlesztési referens, Vas Gábor alpolgármester

Előterjesztés

8.) A Tourinform Iroda vezetőjének beszámolója az iroda munkájáról és a 2018. évi terveiről.

Előadó: Ress Anita a Tourinform Iroda vezetője

Előterjesztés

9.) A COOP ABC bővítéséhez szükséges közterület értékesítésével kapcsolatos döntéshozatal.

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés  Előterjesztés

10.) A Petőfi utcában a COOP bolt előtt gyalogos átkelőhely létesítése.

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés Előterjesztés  Előterjesztés

11.) Beszámoló a naperőmű park projekt megvalósíthatóságáról, pénzügyi kondícióiról.

Előadó: Vas Gábor alpolgármester

Előterjesztés    Előterjesztés    Előterjesztés    Előterjesztés

Zárt ülés:

12.) Szociális Bizottság beszámolója.

Előadó: Szilágyi Kemál elnök

 

Pannonhalma, 2018. január 22.

 

Bagó Ferenc sk.

polgármester