M E G H Í V Ó

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. május 08. (kedd) napi ülésére

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem

Ideje: 18.00 óra

 

1.) Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat közművelődési feladatainak, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 7/2018.(II.28.) számú önkormányzati rendeletének módosítása.

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés

2.) Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotása.

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés

3.) A naperőmű park finanszírozására beérkezett banki ajánlatok ismertetése, döntés a projekt megvalósításával kapcsolatosan .

Előadó: Vas Gábor alpolgármester

Előterjesztés

4.) dr. Kovács Kálmánnak (9021 Győr, Aradi vértanúk útja 10. 2. em, 3. ajtó) a Gizella királyné és Imre herceg utcák felújításához kapcsolódó kérelmének ismertetése.

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés

5.) „Pannonhalma úthálózatának felújítási és karbantartási munkáira” vonatkozó közbeszerzési eljárás ismertetése.

Előadó: dr. Glavanits Judit közbeszerzési szakértő

Előterjesztés

6.) A Mátyás király utca elmarad szakaszának felújításra vonatkozó BM pályázat ismertetése.

Előadó: Kovács Tamás városfejlesztési referens, Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés

7.) A könyvtár jövőbeni működésével kapcsolatos elképzelések megvitatása. A könyvtár jelenlegi működéséról szóló beszámoló ismertetése.

Előadó: Szanati Erzsébet könyvtár vezető

Előterjesztés

8.) Pannonhalma Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázatának megvitatása, jóváhagyása.

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés

9.) A pannonhalmi közterületek (Főtér, Keresztút területe, Bajcsy-Zs. - Dózsa út háromszög) növénytelepítésére, virágosítására beérkezett árajánlatok ismertetése.

Előadó: Huszár Levente Turisztikai, Idegenforgalmi és Humán Területek Bizottságának elnöke

Előterjesztés

10.) Decor Stones 91 Bt. Arany János utcai fatelep bérleti szerződésének felülvizsgálata.

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés

11.) A téli rezsicsökkentés kiterjesztésével összefüggő tűzifa támogatásról szóló beszámoló ismertetése.

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés

12.) Pannonhalma Város Díszpolgára és a Pannonhalmáért kitüntető cím adományozásáról szóló döntés meghozatala.

Előadó: Bagó Ferenc polgármester

Előterjesztés

13.) Fa kápolna felépítésére vonatkozó felajánlás ismertetése, a helyszín meghatározása.

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

 

Zárt ülés:

14.) Szociális Bizottság beszámolója.

Előadó: Szilágyi Kemál elnök

 

 

Pannonhalma, 2018. április 27.

 

 

Bagó Ferenc sk.

polgármester