M E G H Í V Ó
                   Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. november 27. (kedd) napi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem
Ideje: 18.00 óra 

Napirend előtt: 
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

1.) A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ, Napraforgó Családi Bölcsőde Hálózat Intézményvezetőjének beszámolójának ismertetése a 2018. évről.
Előadó: Lengyel Tamásné Intézményvezető

Előterjesztés

2.) A Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Főigazgatói feladatok ellátására kiírt pályázatának véleményezése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés

3.) Imre László 9090 Pannonhalma, Rákóczi Ferenc u. 34. szám alatti lakos Településrendezési Terv módosításával kapcsolatos kérelmének ismertetése. 
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés

4.) Pannonhalma Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának aktualizálása és elfogadása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés  HEP

5.) Az első lakáshoz jutók támogatására beérkezett kérelmek ismertetése és a támogatási döntések meghozatala.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés

6.) A közterület használatáról szóló 10/1999.(IX.1.) rendelet módosítása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés

7.) A közterületek felbontásáról és a közterületen folyó munkálatokról szóló rendelet megalkotása.
Előadók: Kovács Szabolcs jegyző, dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés

8.) A HHR Kft. (1051 Budapest, Hercegprímás u. 6.) által Pannonhalma Város Önkormányzata ellen indított per ellenkérelmének ismertetése.
A termál terület egy részének értékesítésére vonatkozó hirdetmény tervezetével kapcsolatos ügyvédi vélemény ismertetése.

Előadó: dr. Baros Attila ügyvéd

Előterjesztés

9.) A Pannonhalmi Foglalkoztatási Paktum önkormányzati önerejének biztosításáról szóló döntés meghozatala.
Előadó: Kovács  Tamás Városgazdálkodási referens

Előterjesztés

10.) A Pannonhalma Városfejlesztő Nonprofit Kft. működéséról szóló beszámoló, az üzleti terv ismertetése és a cég szervezeti működésének áttekintése.
Előadó: Kovács  Tamás Városgazdálkodási referens

Előterjesztés


Zárt ülés:
11.) Szociális Bizottság beszámolója.
Előadó: Szilágyi Kemál elnök


Pannonhalma, 2018. november 19.


                                      Bagó Ferenc sk.
                                      polgármester