M E G H Í V Ó
                   Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. október 02. (kedd) napi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem
Ideje: 18.00 óra 

Napirend előtt: 
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

1.) A fogászati ügyelet meghosszabbításával kapcsolatos tájékoztató ismertetése.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

2.) Tájékoztatás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat rendszeréről, döntéshozatal a csatlakozást illetően. 
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző 

3.) Gyalogos átkelőhely kialakításának lehetősége a Dózsa György utca és a Szabadság tér csomópontban.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

4.) A Rákóczi Szövetség támogatás iránti kérelmének ismertetése.
Előadó: Bagó Ferenc polgármester

5.) Hajnóczki Nikoletta mozgó büfé nyitás iránti kérelmének ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző 

6.) Vendégh Balázs 9090 Pannonhalma, Tóthegy 1166 hrsz. alatti lakos közvilágítás iránti kérelmének ismertetése.
Előadó: dr. Szabó György

7.) Az önkormányzat tulajdonában lévő pannonhalmi 1463/10 hrsz.-ú (Termál terület) ingatlan  értékesítési feltételeinek meghatározása.
Előadó: dr. Szabó György

8.) Az önkormányzat tulajdonában álló földterületek haszonbérleti szerződéseinek meghosszabbítása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

9.) A Szent Benedek Általános Iskola kérelmének ismertetése a volt Tankerületi Központ épületének felújításával és használatával kapcsolatosan.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző,

10.) A P4W Településrendezési Terv módosításával kapcsolatos tájékoztató ismertetése. A helyi építési szabályzatról szóló 7/2005. (IV. 19.) számú rendelet módosítása.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

 

Zárt ülés:
11.) Szociális Bizottság beszámolója.
Előadó: Szilágyi Kemál elnök

Pannonhalma, 2018. szeptember 24.


                                      Bagó Ferenc sk.
                                      polgármester