M E G H Í V Ó

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. október 30. (kedd) napi ülésére

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem

Ideje: 18.00 óra

 

Napirend előtt:

Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

 

1.) A szociális célú tűzifa támogatás rendjéről szóló rendelet megalkotása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

 

2.) A közterület használatáról szóló 10/1999(IX.1.) rendelet módosítása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

 

3.) Új javaslat a gyalogos átkelőhely kialakítására a Dózsa György utca és a Szabadság tér csomópontban.

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

 

4.) A 2019/2020. tanév iskolai felvételi körzethatárainak meghatározása.

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

 

5.) Az önkormányzat tulajdonában lévő pannonhalmi 1463/2 hrsz.-ú termál területből kialakuló 1463/10 hrsz.-ú ingatlan árverési hirdetményének kiírásával kapcsolatos tájékoztatás.

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

 

6.) A Mesa-Kafa Kft. (8200 Veszprém, Viola u. 2.) közterület használat iránti kérelmének ismertetése.

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

 

7.) A COOP Szolnok Zrt. közterületi parkolók megváltásával kapcsolatos kérelemének ismertetése.

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

 

8.) Lengyel Éva 9090 Pannonhalma, Váralja 11. szám alatti lakos közlekedés szervezéssel kapcsolatos javaslatának ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

 

9.) A határon átnyúló Szlovák-Magyar pályázati kiírásra benyújtandó pályázat ismertetése Alsószeli településsel konzorciumban.

Előadó: Kovács Tamás Városgazdálkodási referens

 

10.) Beszámoló a TOP fejlesztési és az egyéb forrásból megvalósuló pályázatokról.

Előadó: Kovács Tamás Városgazdálkodási referens

 

Zárt ülés:

11.) Szociális Bizottság beszámolója.

Előadó: Szilágyi Kemál elnök

 

 

Pannonhalma, 2018. október 17.

 

 

Bagó Ferenc sk.

polgármester