M E G H Í V Ó
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. április 02. (kedd) napi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem
Ideje: 18.00 óra 

Napirend előtt: 
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

1.) A Pannonhalmi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről, valamint a köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló 3/2019.(II.08.) számú önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés

2.) Az önkormányzat vagyonával és a vagyonnal való gazdálkodásról szóló 7/2013.(IV.03) számú rendeletének módosítása.
Előadók: Kovács Szabolcs jegyző, dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés

3.) A Sportegyesület támogatás iránti kérelmének ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés

4.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2014.(III.26.) számú önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés

5.) A Pannonhalmi Városfejlesztő Nonprofit Kft. felügyelőbizottságába tagok delegálása, ügyvezető határozott idejű megbízása.
Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés

6.) Beszámoló a TOP fejlesztési forrásból megvalósuló pályázatok jelenlegi állsáról és az egyéb elnyert pályázatokról.
Előadó: Kovács Tamás városfejlesztési referens

Előterjesztés

7.) BM Sportinfrastruktúra fejlesztési pályázathoz kapcsolódó módosítások ismertetése
Előadó: Kovács Tamás városfejlesztési referens

Előterjesztés

8.) A Pannonhalmi Főapátság Oktatási Igazgatóságának megkeresése szándéknyilatkozat kiadása tárgyában.
Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés

9.) A Szent László napi főzőverseny megszervezése.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés

10.) A közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos tájékoztatás ismertetése és döntéshozatal.
Előadók: Vas Gábor alpolgármester, Kovács Tamás 

Előterjesztés

11.) Imi-Coop Kft. közétkeztetéssel kapcsolatos kérelmének ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés

12.) Beszámoló a termál terület egy részének értékesítésére vonatkozó árverési hirdetmény és opciós adásvételi szerződések jelenlegi állásáról.
Előadó: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés

13.) Beszámoló a Madárijesztő Fesztivál megrendezéséről. A József- és Márton napi vásárok tapasztalatainak áttekintése
Előadó: Horváth Roland a Kazinczy Ferenc Művelődési Ház Intézményvezetője

Előterjesztés

Zárt ülés:
14.) Szociális Bizottság beszámolója.
Előadó: Szilágyi Kemál elnök


Pannonhalma, 2019. március 25.


                                      Bagó Ferenc sk.
                                      polgármester