2019. január 17                                    
1/2019.(I.17.) Napirendi pont elfogadása                                              
2/2019.(I.17.) Napirendi pontok zárttá tétele
2019. január 29.    
3/2019.(I.29.) Napirendi pontok elfogadása   
4/2019.(I.29.) Napirendi pontok zárttá tétele
5/2019.(I.29.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. Elfogadása
6/2019.(I.29.) Pannonhalma Város Önkormányzata, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat között megkötött együttműködési megállapodás     
7/2019.(I.29.) A Szervezeti Működési Szabályzatról szóló 13/2015.(V.1.) rendeletének módosítása. 
8/2019.(I.29.) 2019. évi költségvetését megállapító rendelet első fordulós tervezet elfogadása
9/2019.(I.29.) Magyar Védőnők Egyesületének 2019. évi tagdíjukat átvállalása
10/2019.(I.29.) A Sportegyesület részére előzetes támogatást nyújtása
11/2019.(I.29.) Iskolai felvételi körzetek meghatározása 2019/20-as tanévre vonatkozóan
12/2019.(I.29.) A Pannonhalmi Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde 2019-2023. időtartamú továbbképzési programjának elfogadása
13/2019.(I.29.) A Pannonhalmi Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde 2019-2023. időtartamú továbbképzési programjának elfogadása
14/2019.(I.29.) Tájékoztató elfogadása a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos támogatásra beérkezett ajánlatokról
15/2019.(I.29.) A Búcsú területére vonatkozó közterület használati díj meghatározása
16/2019.(I.29.) A Pannonhalmi Városfejlesztő Kft.-vel kötendő feladatellátási szerződés elfogadása
17/2019.(I.29.) Pannonhalma közvilágítása korszerűsítés céljából felkéri az E.ON Energiakereskedelmi Kft.-t
18/2019.(I.29.) A Pannonhalma Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde nyári nyitvatartásának  elfogadása
19/2019.(I.29.) Gáti Oszkárral kötendő közszolgáltatási szerződés elfogadása
20/2019.(I.29.)  Dr. Kovács D. Farkas szőlő termesztéssel kapcsolatos kérelmének elfogadása
21/2019.(I.29.) Katona Hajnalka önkormányzati bérlakásba történő bejelentkezés iránti kérelmének elutasítása
22/2019.(I.29.) COOP Szolnok Zrt. megkeresésének megvitatása
23/2019.(I.29.) A Pannonhalma táska gyártási lehetőségének elnapolása
24/2019.(I.29.) zárt A Liliom Kertápolás Kft. közterület karbantartási szerződésének támogatása
25/2019.(I.29.) zárt  A termál terület egy részének értékesítésére vonatkozó árverési hirdetmény megvitatása
26/2019.(I.29.) zárt 9090 Pannonhalma Petőfi 1. szám alatti társasházi kazánházra beérkezett árajánlat elfogadása
2019. február 07.    
27/2019.(II.07.)  Napirendi pont elfogadása   
2019. február 26.    
28/2019.(II.26.)  Napirendi pontok elfogadása
29/2019.(II.26.) Napirendi pontok zárttá tétele
30/2019.(II.26.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt           határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása
31/2019.(II.26.) Az önkormányzat gazdálkodásának három éves középtávú tervnek elfogadása
32/2019.(II.26.) A Szent Márton Járóbeteg Központ Takarék Bank Zrt.-vel kötendő hitelszerződésének jóváhagyása
33/2019.(II.26.) A Szent Márton Járóbeteg Központ Takarék Bank Zrt.-vel kötendő hitelszerződésének jóváhagyása
34/2019.(II.26.) Pannonhalma táska gyártásának lehetősége
35/2019.(II.26.) Arculati Kézikönyv használatával kapcsolatos tájékoztató.
36/2019.(II.26.) A Pannonhalmi Városfejlesztő Kft.-vel kötendő közfeladat-ellátási szerződés 1. számú mellékletének elfogadása
37/2019.(II.26.) Gáti Oszkár kérelme a közszolgáltatási szerződés módosításával kapcsolatosan.
38/2019.(II.26.)

Pannonhalma névhasználatának engedélyezése

39/2019.(II.26.) Imi-Coop Kft. közétkeztetéssel kapcsolatos kérelmének elnapolása
40/2019.(II.26.) Majer István Településrendezési terv módosítás iránti kérelmének támogatása
41/2019.(II.26.) zárt Az önkormányzat a termál területet értékesíteni kívánja a versenytárgyalási (licit) felhívásában foglaltaknak megfelelően.
42/2019.(II.26.) zárt Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete opciós adás-vételi szerződést kíván kötni a pannonhalmi 738 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan
43/2019.(II.26.) zárt Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete opciós adás-vételi szerződést kíván kötni a pannonhalmi 739 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan
44/2019.(II.26.) zárt Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete opciós adás-vételi szerződést kíván kötni a pannonhalmi 0212/11. hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan
45/2019.(II.26.) zárt A 9090 Pannonhalma, Petőfi u. 1. szám alatti társasház közgyűlési döntésével kapcsolatos tájékoztató elfogadása.
46/2019.(II.26.) zárt Nagy László önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan megvásárlása iránti kérelmének támogatása
47/2019.(II.26.) zárt

A Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása

2019. március 12.    
48/2019.(III.12.) Napirendi pont elfogadása   
49/2019.(III.12.) Napirendi pont zárttá tétele
50/2019.(III.12.) zárt

A Tsz műhelyek kivitelezésével kapcsolatosan kiírt közbeszerzési eljárás jelenlegi állásáról szóló beszámoló elfogadása.
Döntés az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldéséről.

2019. április 02.    
51/2019.(IV.02.) Napirendi pontok elfogadása
52/2019.(IV.02.) Napirendi pontok zárttá tétele
53/2019.(IV.02.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt  határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása
54/2019.(IV.02.) Nagy László önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan megvásárlása iránti  kérelmének támogatása  (0163/1 hrsz.)
55/2019.(IV.02.) Nagy László önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan megvásárlása iránti  kérelmének támogatása  (0163/2 hrsz.)
56/2019.(IV.02.) A Sportegyesület támogatása havi 120.000 FT-tal
57/2019.(IV.02.) A TOP fejlesztési forrásból megvalósuló pályázatok jelenlegi állásról és az egyéb elnyert pályázatokról szóló beszámoló elfogadása
58/2019.(IV.02.) BM sportinfrastruktúra fejlesztési pályázat módosításával kapcsolatos beszámoló elfogadása
59/2019.(IV.02.) A Pannonhalmi Főapátság Oktatási Igazgatóságának megkeresése szándéknyilatkozat kiadása tárgyában
60/2019.(IV.02.) A Szent László napi főzőverseny megszervezésével kapcsolatos döntés
61/2019.(IV.02.)  A közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos tájékoztatás elfogadása
62/2019.(IV.02.) Beszámoló elfogadása a Madárijesztő Fesztivál megrendezéséről. A József- és Márton napi vásárok tapasztalatainak áttekintése.
63/2019.(IV.02.) Döntés a Művelődési Ház vezetőjének munkáltatói döntésen alapuló bérkiegészítéséről
64/2019.(IV.02.) COOP Szolnok Zrt. kisáruházzal kapcsolatos kérelmének ismertetése, Majális tér értékesítése
65/2019.(IV.02.) zárt A Pannonhalmi Városfejlesztő Nonprofit Kft. felügyelőbizottságába tagok delegálása, ügyvezető határozott idejű megbízása.
66/2019.(IV.02.) zárt Pannonhalma Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető váltásával kapcsolatban nyilatkozat
67/2019.(IV.02.) zárt Beszámoló elfogadása a termál terület egy részének értékesítésére vonatkozó árverési hirdetmény és opciós adásvételi szerződések jelenlegi állásáról.
68/2019.(IV.02.) zárt A 9090 Pannonhalma,  Petőfi u. 1. szám alatti társasház tetőterének értékesítése
69/2019.(IV.02.) zárt A 9090 Pannonhalma,  Petőfi u. 1. szám alatti társasházi raktár értékesítése
70/2019.(IV.02.) zárt A Szent Márton Járóbeteg Központ hitelfelvételéhez kapcsolódó keretjelzálog és kezességvállalásra vonatkozó szerződés ismertetése és elfogadása.
2019. május 02.    
71/2019.(V.02.) Napirendi pontok elfogadása
72/2019.(V.02.) Napirendi pontok zárttá tétele
73/2019.(V.02.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt  határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása
74/2019.(V.02.) A közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos eljárásról szóló beszámoló elfogadása
75/2019.(V.02.) A Civil Alap 2019. évi támogatásának 3 millió Ft-os keretösszegének elosztása
76/2019.(V.02.) Bader Károlyné önkormányzati lakásbérleti szerződés meghosszabbítása iránti kérelmének támogatása
77/2019.(V.02.) Mantler Krisztina önkormányzati bérlakás iránti kérelmének elutasítása
78/2019.(V.02.) Túrócziné Ferencz Ibolya közterület bérlése iránti kérelmének elutasítása
79/2019.(V.02.)  Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde tájékoztatása az óvoda vízvezetékrendszer problémájának megvitatása
80/2019.(V.02.) Csernikovics Milán kérelme Lakó-pihenő övezettel kapcsolatos kérelmének támogatása
81/2019.(V.02.) Vágány Zoltán ajánlatának elutasítása Pannonhalma fotósorozatának elkészítésére
82/2019.(V.02.) A TSZ Műhelyek felújításának jelenlegi állásáról szóló beszámoló elfogadása
83/2019.(V.02.)

A házi gyermekorvosi praxis utódlásával kapcsolatos beszámoló elfogadása

84/2019.(V.02.) Sebességmérő táblák kihelyezésének lehetőségéről szóló beszámoló elfogadása
85/2019.(V.02.) Füredi Richárd kérelmével kapcsolatos döntéshozatal elfogadása
86/2019.(V.02.) Beszerzési eljárás lefolytatása a tervezett 70m2-es sportpark vonatkozásában
87/2019.(V.02.) A Fenyvesalja utca egy részének egyirányúsítására vonatkozó javaslat
88/2019.(V.02.) A közterületi parkolók felfestésére vonatkozó javaslat elfogadása
89/2019.(V.02.) zárt Az Ingatlan4You által a Termál területtel kapcsolatos versenytárgyalási felhívásra tett észrevételének támogatása 
90/2019.(V.02.) zárt Bíró András bérleti szerződés meghosszabbítása tárgyában érkezett kérelmének támogatása
91/2019.(V.02.) zárt Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása
2019. május 13.    
92/2019.(V.13.)

Napirendi pontok elfogadása

93/2019.(V.13.) Napirendi pont zárttá tétele
94/2019.(V.13.) A közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos projekt jelenlegi állásáról szóló beszámolót elfogadása
95/2019.(V.13.) A Pannonhalmi Városfejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkaviszonyával kapcsolatos kérelmének támogatása
96/2019.(V.13.) A BM pályázatból az iskola területén megvalósuló sportparkra beérkezett ajánlatok elbírálása
97/2019.(V.13.) zárt A volt Termál terület egy részére kiírt versenytárgyalási felhívás jelenlegi állásáról szóló beszámoló elfogadása. Új versenytárgyalási felhívás kiírása.
2019. május 28.    
98/2019.(V.28.)

Napirendi pontok elfogadása.

99/2019.(V.28.)

Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása.

100/2019.(V.28.) A Településrendezési terv átfogó felülvizsgálatának jelenlegi állásáról szóló beszámoló elfogadása.
101/2019.(V.28.) A közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos eljáráshoz közbeszerzési szakértő kiválasztása.
102/2019.(V.28.) Döntés Várhelyi Tivadar csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos beadványával kapcsolatosan.
103/2019.(V.28.) Döntés az önkormányzat feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatásához kapcsolódó pályázati beadásáról.
104/2019.(V.28.) A pannonhalmi házi gyermekorvosi praxis működtetésére vonatkozó előszerződés tervezet elfogadása.
105/2019.(V.28.)  A Városfejlesztő Kft. telephelyének felvétele.
106/2019.(V.28.) A Szent Márton Járóbeteg Központ Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének a cég működéséről és a 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadása.
107/2019.(V.28.) A Világörökség Termál Kft. ügyvezetőjének a cég működéséről és a 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadása.
108/2019.(V.28.) A Pannonhalma Városfejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a cég működéséről és a 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadása.
109/2019.(V.28.) Hegi-Vill Bt. lámpatest elhelyezésével kapcsolatos árajánlatának elfogadása.
110/2019.(V.28.) Döntés Alapfi Géza önkormányzati tulajdonú út területével kapcsolatos kérelmével kapcsolatosan.
111/2019.(V.28.) Művelődési Ház székvásárlásának lehetőségének elutasítása. 
112/2019.(V.28.) Művelődési Ház 2019. évi festése.
113/2019.(V.28.) Döntés a Kartell sörözővel kapcsolatos településképi észrevételével kapcsolatosan. 
114/2019.(V.28.) zárt Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása
2019. június 13.    
115/2019.(VI.13.)  Napirendi pontok elfogadása.
116/2019.(VI.13.)  Napirendi pont zárttá tétele
117/2019.(VI.13.)  Pályázat benyújtása a bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése megnevezésű TOP-1.4.1-19. Kódszámú felhívásra
118/2019.(VI.13.) zárt  Az Ingatlan4You Kft.-val kötendő ingatlanközvetítési megbízási szerződés kötése a termál területre
2019. június 20.    

119/2019.(VI.20.) 

Napirendi pont elfogadása.
120/2019.(VI.20.)  a 103/2019.(V.28.) számú határozat módosítása - Döntés az önkormányzat feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatásához kapcsolódó pályázati beadásáról.
2019. június 26.    
121/2019.(VI.26.) Napirendi pont elfogadása.
122/2019.(VI.26.) Pályázat benyújtása a bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése megnevezésű TOP-1.4.1-19. Kódszámú felhívásra
2019. július 03.    
123/2019.(VII.03.) Napirendi pontok elfogadása.
124/2019.(VII.03.) Napirendi pont zárttá tétele
125/2019.(VII.03.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása.
126/2019.(VII.03.) Kocsis-Maár Kinga segédkönyvtárosi képzés támogatása.
127/2019.(VII.03.) Döntés Ress Anita és Ress Ákos kérelmével kapcsolatosan.
128/2019.(VII.03.) TOP fejlesztési forrásból megvalósuló pályázatok jelenlegi állásáról és az egyéb elnyert pályázatokról szóló beszámoló elfogadása.
129/2019.(VII.03.) A 2018. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása.
130/2019.(VII.03.)  A Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői beszámolójának elfogadása.
131/2019.(VII.03.) A Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátsággal kötött használati és fenntartási szerződés módosítása iránti kérelem módosítása.
132/2019.(VII.03.)  A Partnerségi Egyeztetés Szabályairól szóló határozat meghozatala.
133/2019.(VII.03.) Szabó Rita közalkalmazotti áthelyezéséról szóló tájékoztató elfogadása.
134/2019.(VII.03.) Dr. Török Péter ügyvezetői munkaszerződésével kapcsolatos kérelmének támogatása.
135/2019.(VII.03.) zárt A termál terület egy részének értékesítésére vonatkozó árverési hirdetmény jelenlegi állásáról szóló beszámoló elfogadása.
2019. július 12.    
136/2019.(VII.12.) Napirendi pontok elfogadása.
137/2019.(VII.12.) A házi gyermekorvosi  feladat ellátására vonatkozó feladatellátási szerződés tervezet elfogadása.
138/2019.(VII.12.) Kiegészítő támogatás igénylése a szociális célú tűzifa vásárlásához.
2019. augusztus 07.    
139/2019.(VIII.07.) Napirendi pontok elfogadása.
140/2019.(VIII.07.) Napirendi pontok elfogadása.
141/2019.(VIII.07.) Döntés a pannonhalmi 1120/3 hrsz.-ú ingatlan elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatosan
142/2019.(VIII.07.) Katona Hajnalka önkormányzati lakásba történő bejelentkezés iráni kérelmének elutasítása
143/2019.(VIII.07.) Döntés a közvilágítási aktív berendezések üzemeltetésére vonatkozó, illetve a közcélú közvilágítási használatról szóló szerződésekkel kapcsolatosan
144/2019.(VIII.07.) Beszámoló a termál terület egy részének értékesítésére vonatkozó árverési hirdetmény jelenlegi állásáról, a versenytárgyalási felhívás-tervezet elfogadása.
145/2019.(VIII.07.) Önkormányzati elismerő oklevél adományozása a Pannonhalma Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének
2019. augusztus 27.    
146/2019.(VIII.27.) Napirendi pontok elfogadása.
147/2019.(VIII.27.) Napirendi pont zárttá tétele
148/2019.(VIII.27.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása.
149/2019.(VIII.27.) Az önkormányzat 2019.évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
150/2019.(VIII.27.) A volt Termál terület egy részére kiírt versenytárgyalási (licit) eljárás eredményéről szóló beszámoló elfogadása.
151/2019.(VIII.27.) A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
152/2019.(VIII.27.) Marosvölgyi Csaba fejlesztési elképzeléseivel kapcsolatos beadvány elfogadása
153/2019.(VIII.27.) Steczina Imre és a tóthegyi lakosok kérelmének támogatása
154/2019.(VIII.27.) zárt A Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása
155/2019.(VIII.27.) zárt Füredi Richárd ingatlanvásárlás iránti kérelmének támogatása
2019. szeptember 09.    
156/2019.(IX.09.)  Napirendi pontok elfogadása.
157/2019.(IX.09.)  Napirendi pontok zárttá tétele
158/2019.(IX.09.)  Pannonhalma Város Önkormányzata és a Világörökség Termál Kft. között kötendő ajándékozási szerződés tervezetének elfogadása
159/2019.(IX.09.)  A pannonhalmi 0212/11 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés tervezetének elfogadása
160/2019.(IX.09.)  A pannonhalmi 0212/11 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó adásvételi  előszerződés tervezetének elfogadása
161/2019.(IX.09.)  A pannonhalmi 0212/25 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés tervezetének elfogadása
162/2019.(IX.09.)  A pannonhalmi 0212/25 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó adásvételi előszerződés tervezetének elfogadása
163/2019.(IX.09.)  A pannonhalmi 0212/25 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó engedményezési szerződés  tervezetének elfogadása
164/2019.(IX.09.)  Döntés a Fenyvesalja, TSZ műhelyek mellett álló támfal helyreállítására beérkezett árajánlatok közül
165/2019.(IX.09.)  Pannonhalma Város Önkormányzatának a pannonhalmi 739 hrsz.-ú ingatlan vételi jog törléséről szóló nyilatkozat elfogadása
2019. szeptember 30.    
166/2019.(IX.30.) Napirendi pont elfogadása.
167/2019.(IX.30.) Napirendi pont zárttá tétele
168/2019.(IX.30.) A Termál terület egy részére kiírt versenytárgyalási felhívás nyertesével kötendő adásvételi szerződés tervezet elfogadása
2019.október 01.    
169/2019.(X.01.) Napirendi pontok elfogadása.
170/2019.(X.01.) Napirendi pont zárttá tétele
171/2019.(X.01.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása.
172/2019.(X.01.) A 925/2 hrsz.-ú  ingatlan értékesítése
173/2019.(X.01.) Az önkormányzat tulajdonában álló földterületek haszonbérleti szerződéseinek meghosszabbítása.
174/2019.(X.01.)  Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat rendszerben való részvételről
175/2019.(X.01.) A volt Termál terület egy részére kiírt versenytárgyalási (licit) eljárás eredményéről, az adásvétel jelenlegi állásáról szóló beszámoló elfogadása
176/2019.(X.01.) A bölcsőde orvosi feladatok ellátásáról, továbbá az iskola- és ifjúságegészségügyi orvosi szolgálat feladatainak ellátásáról szóló megbízási szerződés tervezetek elfogadása
177/2019.(X.01.) A volt TSZ terület felújításának jelenlegi állásáról szóló beszámoló elfogadása
178/2019.(X.01.) A Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak megválasztása.
179/2019.(X.01.) zárt A Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása
180/2019.(X.01.) zárt Pannonhalma Város Önkormányzata és a Pannon-Net Kft. között kötendő adásvételi előszerződés elfogadása
2019. október 24. alakuló ülés    
181/2019.(X.24.)  Napirendi pontok elfogadása
182/2019.(X.24.)  A polgármesteri program elfogadása
183/2019.(X.24.)  A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása.
184/2019.(X.24.)   Szabadságmegváltás és juttatás megállapítása a leköszönő polgármester részére
185/2019.(X.24.)  Az Ügyrendi Bizottság megválasztása
186/2019.(X.24.)  Alpolgármester megválasztása
187/2019.(X.24.)  Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
188/2019.(X.24.)  Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság tagjainak megválasztása
189/2019.(X.24.)  Szociális Bizottság tagjainak megválasztása
190/2019.(X.24.)  Döntés a települési-képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjáról
2019. november 05.    
191/2019.(XI.05.) Napirendi pontok elfogadása.
192/2019.(XI.05.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása.
193/2019.(XI.05.) A termál terület egy részére kiírt versenytárgyaláson nyertes DF Immo Parkland Kft. kérelmének támogatása.
194/2019.(XI.05.) Bader Károlyné önkormányzati lakás bérleti jogviszony hosszabbítás iránti kérelmének támogatása. 
195/2019.(XI.05.) Marosvölgyi Csaba az önkormányzati tulajdonban lévő pannonhalmi 677 hrsz.-ú ingatlan iránti vételi kérelmének támogatása, ingatlanforgalmi értékbecslő megbízása.
196/2019.(XI.05.) Az avarégetés szabályozásával kapcsolatos döntés.
197/2019.(XI.05.) Döntés a futókör kialakítására vonatkozó lakossági beadvánnyal kapcsolatosan.
198/2019.(XI.05.) Az  MVM Partner Zrt. villamos energia beszerzésére adott ajánlat elfogadása.
199/2019.(XI.05.) Döntés a Kisvárosok Szövetségéhez való csatlakozásról.
200/2019.(XI.05.) Horváth József ingatlanának belterületbe sorolás iránti kérelmének támogatása.
2019. november 26.    
201/2019.(XI.26.) Napirendi pontok elfogadása.
202/2019.(XI.26.) Napirendi pontok zárttá tétele
203/2019.(XI.26.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása.
204/2019.(XI.26.) A futókör kialakítására beérkezett árajánlatokról szóló beszámoló elfogadása
205/2019.(XI.26.) A Váralja és a Városközpontban található közvilágítási lámpatestek E.ON üzemeltetéséről, illetve karbantartásáról szóló tájékoztató elfogadása
206/2019.(XI.26.) Pannonhalma Város Önkormányzata, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat között megkötött együttműködési megállapodás elfogadása
207/2019.(XI.26.) Első lakáshoz jutók támogatása
208/2019.(XI.26.) Első lakáshoz jutók támogatása
209/2019.(XI.26.) Első lakáshoz jutók támogatása
210/2019.(XI.26.) Első lakáshoz jutók támogatása
211/2019.(XI.26.) Első lakáshoz jutók támogatása
212/2019.(XI.26.) Első lakáshoz jutók támogatása
213/2019.(XI.26.) Első lakáshoz jutók támogatása
214/2019.(XI.26.) Első lakáshoz jutók támogatása
215/2019.(XI.26.) Első lakáshoz jutók támogatása
216/2019.(XI.26.) Első lakáshoz jutók támogatása
217/2019.(XI.26.) Első lakáshoz jutók támogatása
218/2019.(XI.26.) Első lakáshoz jutók támogatása
219/2019.(XI.26.)

Döntés Iby-Bors Kinga iskolakezdési támogatási fellebbezésével kapcsolatosan 

220/2019.(XI.26.) A BNT-Energy Kft. a Művelődési Ház beléptető rendszerére adott árajánlatának elfogadása
221/2019.(XI.26.) A Pannonhalma Városfejlesztő Nonprofit Kft. új ügyvezetőinek kinevezése 
222/2019.(XI.26.) A közmeghallgatás időpontjának meghatározása.
223/2019.(XI.26.) Közbeszerzési eljárás megindítása „A Gesztenyés Horog közművesítése Pannonhalmán” tárgyú eljárásban 
224/2019.(XI.26.) 2019. évre vonatkozó közbeszerzési terv elfogadása
225/2019.(XI.26.) Az önkormányzat tulajdonában lévő haszonbérbe adható földekkel kapcsolatos tájékoztató elfogadása
226/2019.(XI.26.) A 0212/11 és 0212/25 helyrajzi számú ingatlanok belterületbe vonása
227/2019.(XI.26.) Opra Vilmos kérelmének támogatása a pannonhalmi 0283/164, illetve  0283/165 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonása tárgyában.
228/2019.(XI.26.) zárt  Marosvölgyi Csaba ingatlanvásárlási kérelmének támogatása
229/2019.(XI.26.) zárt A Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása
2019. december 04. közmeghallgatás    
230/2019.(XII.04.) Napirendi pont elfogadása
2019. december 05.     
231/2019.(XII.05.) Napirendi pontok elfogadása
232/2019.(XII.05.)

738 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában vételi jog gyakorlására vevő kijelölése

233/2019.(XII.05.) 738 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában vételi jog gyakorlására vevő kijelölése.
234/2019.(XII.05.) A pannonhalmi 938/4 hrsz.-ú ingatlan megközelítéséhez szükséges átjárási szolgalmi jog biztosítása.
235/2019.(XII.05.) A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának  módosítása.
236/2019.(XII.05.) Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás  Szervezeti és Működési Szabályzatának  módosítása.
2019. december 16.    
237/2019.(XII.16.) Napirendi pontok elfogadása.
238/2019.(XII.16.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása.
239/2019.(XII.16.) A 9090 Pannonhalma Váralja u.3. szám alatti 134 hrsz.-ú 14 m2 alapterületű üzlethelyiség határozott idejű bérlése.
240/2019.(XII.16.) A Szent Márton Járóbeteg Központ Nonprofit Közhasznú Kft. folyószámla hitelkeret lejáratának  meghosszabbítása.
241/2019.(XII.16.) Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása.