M E G H Í V Ó
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. február 26. (kedd) napi ülésére

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem
Ideje: 18.00 óra 

1.)  Pannonhalma Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetését megállapító rendelet tervezet ismertetése és megvitatása.
Előadó: Auerné Tolnai Klára Pénzügyi Csoport vezetője, Kovács Szabolcs jegyző 

2.) Pannonhalma Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetését megállapító 3/2018.(II.28.) számú rendelet módosítása.
Előadó: Auerné Tolnai Klára Pénzügyi Csoport vezetője, Kovács Szabolcs jegyző 

3.) A termál terület egy részének értékesítésére vonatkozó árverési hirdetmény (licit) dokumentumainak ismertetése, módosítása 
Előadó: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

4.) A Szent Márton Járóbeteg Központ Takarék Bank Zrt.-vel kötendő hitelszerződésének ismertetése, jóváhagyása. 
Előadó: dr. Török Péter ügyvezető

5.) A Polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása.
Előadók: Kovács Szabolcs jegyző

6.) Tájékoztató a 9090 Pannonhalma, Petőfi u. 1. szám alatti társasház közgyűlési döntésével kapcsolatosan.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

7.) Pannonhalma táska gyártásának lehetősége
Előadó: Huszár Levente a Turisztikai-, Idegenforgalmi és Humán Területek Bizottság elnöke

8.) Arculati Kézikönyv használatával kapcsolatos tájékoztató.
Előadó: Huszár Levente a Turisztikai-, Idegenforgalmi és Humán Területek Bizottság elnöke

9.) A Pannonhalmi Városfejlesztő Kft.-vel kötendő feladatellátási szerződés 1. számú mellékletének ismertetése, tárgyalása.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző, dr. Kovács Tamás városfejlesztési referens

Zárt ülés:
10.) Szociális Bizottság beszámolója.
Előadó: Szilágyi Kemál elnök

Pannonhalma, 2019. február 18.


                                      Bagó Ferenc sk.
                                      polgármester