M E G H Í V Ó

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. január 29. (kedd) napi ülésére


Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem
Ideje: 18.00 óra 

1.)  Pannonhalma Város Önkormányzata, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat között megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés

2.) A Pannonhalmi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről, valamint a köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés

3.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 13/2015.(V.1.) rendeletének módosítása 
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés

4.) Pannonhalma Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetését megállapító rendelet tervezet ismertetése és megvitatása.
Előadók: Auerné Tolnai Klára Pénzügyi Csoport vezetője, Kovács Szabolcs jegyző 

Előterjesztés

5.) A pannonhalmi védőnők kérelme a Magyar Védőnők Egyesületének 2019. évi tagdíj átvállalása tárgyában.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés

6.) Pannonhalmi Sportegyesület előrehozott támogatás iránti kérelme.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés

7.) Iskolai felvételi körzetek meghatározása 2019/20-as tanévre vonatkozóan.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés

8.) A Pannonhalmi Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde 2019-2023. időtartamú továbbképzési programjának ismertetése.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés

9.) A Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde bejárati kapujának felújítására beérkezett árajánlatok ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés

10.) Tájékoztató a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos támogatásra beérkezett ajánlatokról.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés

11.) A Búcsú területére vonatkozó közterület használati díj meghatározása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés

12.) A Liliom Kertápolás Kft. közterület karbantartási szerződésének felülvizsgálata.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés

13.) A termál terület egy részének értékesítésére vonatkozó árverési hirdetmény (licit) dokumentumainak ismertetése. 
Előadó: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés

14.) A 9090 Pannonhalma, Petőfi u. 1. szám alatti társasházi kazánház értékbecslésének ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző, dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés

15.) A Pannonhalmi Városfejlesztő Kft.-vel kötendő feladatellátási szerződés ismertetése.
Előadó: dr. Kovács Tamás városfejlesztési referens

Előterjesztés

16.) Pannonhalma közvilágításnak korszerűsítésére beérkezett megkeresés ismertetése.
Előadó: dr. Kovács Tamás városfejlesztési referens

Előterjesztés


Pannonhalma, 2019. január 21.


                                      Bagó Ferenc sk.
                                      polgármester