M E G H Í V Ó

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. július 03. (szerda) napi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem
Ideje: 18.00 óra 


Napirend előtt: 
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző


1.) Beszámoló a termál terület egy részének értékesítésére vonatkozó árverési hirdetmény jelenlegi állásáról.
Előadó: Bagó Ferenc polgármester, Vas Gábor alpolgármester

2.) Kocsis-Maár Kinga segédkönyvtárosi képzés támogatása iránti kérelme.
Előadók: Kovács Szabolcs jegyző 

3.) Ress Anita és Ress Ákos kérelme a 0282/98 hrsz.-ú önkormányzati úttal kapcsolatosan.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző 

4.) Beszámoló a TOP fejlesztési forrásból megvalósuló pályázatok jelenlegi állásáról és az egyéb elnyert pályázatokról.
Előadó: Kovács Tamás városfejlesztési referens

5.) A 2018. évi belső ellenőrzési jelentés megvitatása, elfogadása.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

6.) A Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének beszámolója.
Előadó: Kapovitsné Tamás Csilla intézményvezető 

7.) A Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátsággal kötött használati és fenntartási szerződés módosítása iránti kérelem ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző 

Zárt ülés:
8.) Szociális Bizottság beszámolója.
Előadó: Szilágyi Kemál elnök


Pannonhalma, 2019. június 19.

                                      Bagó Ferenc sk.
                                      polgármester